A várpalotai neogén medence középső-miocén (badeni, szarmata) képződményeinek vizsgálata

  • József Kókay

Absztrakt

Jelen munkában a szerző a terület középső-miocén földtani képződményeinek vizsgálatával foglalkozik rétegtani egységenként földtani, rétegtani és őslénytani szempontból, felszíni, mélyfúrási és bányászati adatok alapján. A
feldolgozás a szerző korábbi, a várpalotai alsó-miocénnel foglalkozó OTKA kutatási témájának (T 026440) folytatása, amelyben már jelezte, hogy a kárpáti emelet üledéksorára a medence ÉNy-i részén (Bántapuszta) a legidősebb badeni
(M4a) meszes–durvatörmelékes összlet diszkordánsan települ, gazdag ősmaradvány együttessel. A kutatófúrásokban sikerült az M4a szintet az egész medencében azonosítani. A szerző Bántapusztáról leírta a Lajtai Mészkő Formáció
„Ösküi Tagozatát”, míg a D-i medencéből a Pusztamiskei Formáció „Berhidai Tagozatát”. A alsó-badeni (M4b) felső része erős diszkordanciával következik az alatta lévőre. A szerző elvégezte a középső- és felső-badeni képződmények
vizsgálatát is, és feldolgozta a szarmata rétegsor kifejlődési viszonyait és gazdag faunáját.

Megjelent
2020-01-15
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei