Platóhelyzetű eolikus üledékek és formák az Agár-tető bazaltfennsíkján (Déli-Bakony)

  • Krisztina Sebe PTE Földtani és Meteorológiai Tanszék
  • Gábor Csillag
  • Edit Thamó Bozsó

Absztrakt

A platóhelyzetben található eolikus homokok a szél által lerakott üledékek egy különleges fajtáját alkotják, amit a szél meredek, akár függőleges lejtő mentén szállít fel a tetőre. Az irodalomban főleg holocén példákról olvashatunk, hiszen ezen üledékek megmaradásának és felismerésének valószínűsége elég kicsi. Európában eddig csak néhány helyen, a kontinens nyugati peremén írtak le ilyen eredetű üledéket. Most nagy kiterjedésben találtuk meg ezeket a DéliBakonyban, az Agár-tető fennsíkján. Az eolikus üledék a sík felszíneken 0,5 m körüli vastagságú, míg szélárnyékos helyeken több méteres vastagságban halmozódott fel. Közepesen osztályozott, szemcsemérete agyagtól aprókavicsig terjed, uralkodóan aprószemű homok.
Anyaga főleg kvarc, északról, a bazalt feküjében található pannon-tavi üledékekből származtatható. A pleisztocén glaciálisok viharos szelei halmozhatták a fennsíkra, csapdázódását a durva felszínérdesség, azaz a bazaltblokkokkal szórt felszín, a növényborítás, valamint a vastagabb felhalmozódások esetében a domborzati helyzet okozhatta. Az erős szelek hatását bizonyítják a szélmarás által barázdált bazalttömbök is.

Megjelent
2020-02-25
Rovat
Értekezés