A dialógustolmácsolás kihívásai az üzleti világban: egy feltáró kutatás eredményei

  • Anikó Németh

Absztrakt

A tanulmány egy 2021 januárjában készített interjúkon alapuló kismintás kutatásról számol be, amely az üzleti életben zajló dialógustolmácsolás kihívásait és a tolmácsok megküzdési stratégiáit vizsgálta 10 magyar anyanyelvű profi tolmács megkérdezésével. A kutatás célja, hogy feltárja a képzett és tapasztalt tolmácsok nyelvi és nyelven kívüli nehézségeit az üzleti és a vállalati kontextusban zajló tolmácsolás során, továbbá azonosítsa a dialógustolmácsolás kihívásaira adott megoldásaikat. A tanulmány először a fogalmakat ismerteti, majd az interjús ku- tatás eredményeit tárgyalja. Olyan kérdéseket jár körül, mint a nemek kérdése, a cégek belső és külső kommunikációja, a tárgyaló felek közötti feszült viszony, a tolmácsok térbeli elhelyezkedése, a nyelvi és nyelven kívüli nehézségek, amelyek mind hatással lehetnek a tolmácsokra, ezáltal a teljesítményükre is. Az elemzés az érzelmileg terhelt helyzetek megoldásakor alkalmazott tolmácsolási stratégiák bemutatásával zárul.

Megjelent
2023-06-07
Hogyan kell idézni
NémethA. (2023). A dialógustolmácsolás kihívásai az üzleti világban: egy feltáró kutatás eredményei. Fordítástudomány, 25(1), 42-67. https://doi.org/10.35924/fordtud.25.1.3
Rovat
Tanulmányok