Üzleti és vállalati tolmácsolás a dialógustolmácsolás kontextusában

  • Anikó Németh

Absztrakt

Üzleti tárgyaláson vagy céges megbeszélésen történő tolmácsolás, közismert nevén az üzleti tolmácsolás szinte valamennyi nemzetközi és hazai fordí- tóiroda kínálatában szerepel. Nyilvánvalóan nem nehéz magunk elé képzelni egy ilyen jellegű tolmácsolási eseményt, ellenben az üzleti tolmácsolás kontextusának és sajátosságainak a feltárása a tolmácsolástudománnyal foglalkozó szakirodalom- ban korántsem ilyen egyszerű feladat. Jelen tanulmány elméleti áttekintést kíván adni az üzleti és a vállalati kommunikációban zajló dialógustolmácsolás sajátossá- gairól. Ennek keretében először a dialógustolmácsolás (dialogue interpreting) tágabb kontextusába helyezve tekinti át a tolmácsolás típusaival kapcsolatos, különféle – ám gyakran szinonimaként használt – megnevezéseket, külön kiemelve az üzleti tolmá- csolást. Mindemellett interdiszciplináris megközelítéssel is körüljárja a témát, és a vállalati kommunikáció szakirodalma alapján rávilágít az üzleti és a vállalati kon- textusban zajló tolmácsolási eseményeket befolyásoló tényezőkre, különös hangsúlyt szentelve a tárgyalófelek tárgyalási stratégiáinak és taktikáinak. A szakirodalom áttekintése végül néhány releváns empirikus kutatás említésével zárul.

Megjelent
2021-12-14