Helymarketing, és hatásai, mint kutatási téma – Szisztematikus irodalomfeldolgozás

Kulcsszavak: helymarketing, környezeti hatás, szisztematikus irodalmi áttekintés, adatbázis-kutatás

Absztrakt

Az elmúlt évek gazdasági változásai és a világjárvány komoly nehézségeket okozott minden település életében, függetlenül azok méretétől. Azok a kisvárosok és falvak azonban, amelyek elsődleges bevételi forrása a turizmuson alapul, még súlyosabb problémákkal küzdenek. Minden település vezetése újragondolta marketingstratégiáját, hogy választ adhasson az új kihívásokra. A marketingstratégiák gyakran ösztönzik a túlfogyasztást, így egy rosszul átgondolt marketingkampány végzetes lehet egy település számára. Tanulmányunk célja, hogy bemutassa kutatócsoportunk kezdeti kutatásait és munkánk első eredményeit. Szisztematikus szakirodalmi vizsgálat során, adatbáziskutatással célunk a marketing, azon belül is a településmarketing témakörében megjelent szakirodalmak azonosítása, lehetséges klasztereinek kialakítása volt. Cikkünkben bemutatjuk a marketinggel kapcsolatos tanulmányok helyét, szerepét és eredményeit elemző szakirodalom szisztematikus áttekintését, beleértve az önkormányzatok és a helymarketing területét és helyzetét, három jól ismert publikációs adatbázisban, a Clarivate Web of Science-ben, az Elsevier Scopusban valamint a SAGE gondozásában megjelenő folyóiratok körében, mint elsődleges forrásban. Ennek érdekében 2000-2022 között szisztematikus adatbázis-elemzést végeztünk, amelynek eredményeként kulcsszó-alapú osztályozást hajtottunk végre a megjelent kutatások, témák és módszerek tekintetében. Ezzel a kutatással fő célunk volt egy olyan fogalmi térkép elkészítése, amely segített összegyűjteni és hálózatba rendezni a helymarketing témakörét alkotó fogalmakat. Továbbá tisztázta a helymarketing ágazatait és a területek tanulmányozásának lehetőségeit. Eredményeink azt mutatják, hogy a gazdasági és társadalmi fenntarthatósághoz kapcsolódó helymarketing tendenciái is egyre inkább előtérbe kerülnek. Egyértelműen azonosítható volt a környezetvédelemmel, környezettudatossággal és a turizmus hatásaival, foglalkozó irodalom halmaza. Kutatásunk folytatásában ezen irodalmak tartalmi elemzése következik, mely segíthet abban, hogy gyakorlatban hasznosítható ajánlásokat fogalmazzunk meg a települések marketingstartégiájának kialakításához.

Szerző életrajzok

Regina Zsuzsánna Reicher, Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügy és Számviteli Kar, Vállalkozásmenedzsment Tanszék

Egyetemi docens

Krisztina Pecze, Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügy és Számviteli Kar, Vállalkozásmenedzsment Tanszék

Egyetemi adjunktus

Beáta Kádár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar, Üzleti Tudományok Tanszék

Egyetemi adjunktus

Hivatkozások

AlRyalat, S.A.S., Malkawi, L. W. & Momani, S. M., 2019. Comparing bibliometric analysis using PubMed, Scopus, and Web of Science databases. Journal of Visualized Experiments, (pp. 152), e58494. https://doi.org/10.3791/58494-v

Aman, E.E. & Papp-Váry, Á., 2022. A digitális marketing, mint a fenntartható turizmus ösztönzője: Szisztematikus szakirodalmi áttekintés. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat, (2), 3-33. https://doi.org/10.33565/MKSV.2022.02.01

Anholt, S., 2007. Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions. Palgrave Macmillan.

Anholt, S., 2008. The Relevance, Scope and Evolution of Nation Branding. In K. Dinnie (Ed.), Nation Branding: Concepts, Issues, Practice 3-31. Oxford, United Kingdom: Elsevier.

Aronczyk, M., 2008. "Living the Brand": Nationality, Globality and the Identity Strategies of Nation Branding Consultants. International Journal of Communication, 2, 41-65.

Ashworth, G.J. & Voogd, H., 1990. Selling the City: Marketing Approaches in Public Sector Urban Planning. London: Belhaven Press.

Baker, B., 2017. Destination Branding for the Small City: How to Create Effective Destination Brands. In M. Kavaratzis & G. Warnaby (Eds.), Handbook of City Branding, pp. 191-202, Routledge.

Bauder, H., 2001. Culture in the labor market: segmentation theory and perspectives of place. Progress in Human Geography, 25(1), 37–52. https://doi.org/10.1191/030913201672119762

Berglund, E., & Olsson, K., 2010. Rethinking Place Marketing: A Literature Review. Paper presented at the 50th European Regional Science Association Congress.

Clements, F., 2023. Can numbers tell the story? An investigation on the impact of three place branding and marketing campaigns 2003–2019 on the attraction of new residents to the Isle of Man. Place Brand Public Diplomacy. Advance online publication. https://doi.org/10.1057/s41254-023-00303-8

Cook, D.J., Mulrow, C.D. & Haynes, R.B., 1997. Systematic Reviews: Synthesis of Best Evidence for Clinical Decisions. Annals of Internal Medicine, 126(5), 376-380. https://doi.org/10.7326/0003-4819-126-5-199703010-00006

Dinya, L., Hetesi, E. & Veres, Z. (Eds.), 2004. Non-business marketing és menedzsment. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft.

Dredge, D., Jenkins, J. & Whitford, M., 2011. Tourism Policy and planning: Historical development and contemporary challenges In Dredge, D. Jenkins, J. (eds.) Stories of Practice: Tourism Planning and Policy, pp. 13-34.

Duncan, T.R. (2002). IMC: Using advertising and promotion to build brands, Boston: McGraw-Hill.

Getz, D. & Page, S., 2015. Progress and prospects for event tourism research. Tourism Management, 52, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.03.007

Ginsberg, J., Mohebbi, M. H., Patel, R. S., Brammer, L., Smolinski, M. S., & Brilliant, L. (2009). Detecting influenza epidemics using search engine query data. Nature, 457(7232), 1012-1014. https://doi.org/10.1038/nature07634

Higgins, J.P. & Green, S., 2011. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (4). John Wiley & Sons.

Kavaratzis, M. & Hatch, M.J., 2013. The Dynamics of Place Brands: An Identity-Based Approach to Place Branding Theory. Marketing Theory, 13(1), 69-86. https://doi.org/10.1177/1470593112467268

Kiss, K., Molnár-Csomós, I.E. & Kincses, F., 2021. Buli van? – Mitől lehet vonzó Budapest VII. kerülete a hazai fogyasztók számára? Turizmus Bulletin, 21(4), 43-51. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n4.5

Khoury, M. J., & Ioannidis, J. P. (2014). Big data meets public health. Science, 346(6213), 1054-1055. https://doi.org/10.1126/science.aaa2709

Kotler, P. & Gertner, D., 2002. Country as Brand, Product, and beyond: A Place Marketing and Brand Management Perspective. Journal of Brand Management, 9(4), 249-261. https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2540076

Kotler, P., Haider, D. & Rein, I., 1993. Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States, and Nations. New York: Maxwell Macmillan International.

Kotler, P., Asplund, C., Rein, I. & Haider, D., 1999. Marketing Places Europe. London: Pearson Education Ltd.

Kotler, P., Hamlin, M.A., Rein, I. & Haider, D.H., 2002a. Marketing Asian Places. Singapore: John Wiley & Sons.

Kotler, P., 1986. Principles of Marketing. Prentice-Hall.

Kotler, P., Haider, D. & Rein, I., 2002b. Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations. The Free Press.

Kozak, Y., Derkach, T. & Huz, D., 2019. Forming the strategy of integrated development of tourism enterprises. Baltic Journal of Economic Studies, 5(4), 105-115. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-4-105-115

Majláth, M., Reicher, R.Z., Pecze, K., & Kolnhofer-Derecskei, A., 2022. Helymarketing, mint kutatási téma: szekunder kutatási eredmények a hazai publikációkra vonatkozóan. In Szegedi, K. (Ed.), Szemelvények a BGE kutatásaiból, 167-172. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem. https://doi.org/10.29180/978-615-6342-49-2_19

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J. & Altman, D.G., 2009. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. Annals of Internal Medicine, 151(4), 264-269. https://doi.org/10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135

Nagy, B. (2013). A turisztikai helymarketing Székelyföldön: az imázs- és márkahasználat tudományos megalapozása, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet.

Pike, S., 2008. Destination Marketing: An Integrated Marketing Communication Approach. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Piskóti, I., 2018. Bács-Kiskun megye marketingstratégiája 2018-2024, vitaanyag. Retrieved from https://docplayer.hu/116012446-Bacs-kiskun-megye-marketingstrategiaja.html (Letöltve 2022. nov. 13.)

Pholphirul, P., Rukumnuaykit, P., Charoenrat, T., Kwanyou, A. & Srijamdee, K., 2021. Service marketing strategies and performances of tourism and hospitality enterprises: implications from a small border province in Thailand. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 34(5), 887-905. https://doi.org/10.1108/APJML-01-2021-0064

Renaud Vuiginer (2016). Place marketing and place branding: A systematic

(and tentatively exhaustive) literature review. Working Paper de l’IDHEAP, 5/2016.

Rok, B. & Kulik, M., 2021. Circular start-up development: The case of positive impact entrepreneurship in Poland. Corporate Governance, 21(2), 339-358. https://doi.org/10.1108/CG-01-2020-0043

Rother, E.T., 2007. Revisão sistemática X revisão narrativa. Acta paul. enferm., 20(2). https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000200001

Sharma, N., Saha, R. & Rameshwar, R., 2019. "I don't buy LED bulbs but I switch off the lights": Green consumption versus sustainable consumption. Journal of Indian Business Research, 11(2), 138-161. https://doi.org/10.1108/JIBR-01-2018-0040

Sorokina, E., Wan, Y., Fyall, A., Lugosi, P., Torres, E. & Jung, T., 2022. Constructing a smart destination framework: A destination marketing organization perspective. Journal of Destination Marketing & Management, (23), 100688. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100688

Sullivan, D., 2016. Google now handles at least 2 trillion searches per year. Search Engine Land, 24.

Sustacha, I., Baños-Pino, J.F. & del Valle, E., 2022. Research trends in technology in the context of smart destinations: a bibliometric analysis and network visualization. Cuadernos de Gestión, 22(1), 161-173. https://doi.org/10.5295/cdg.211501is

Tricco, A.C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K.K., Colquhoun, H., Levac, D., ... & Straus, S.E., 2018. PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): Checklist and explanation. Annals of Internal Medicine, 169(7), 467-473. https://doi.org/10.7326/M18-0850

Vásáry, V., Biró, S., Kis, M. & Varga, E., 2021. A vidéki területek hosszú távú jövőképe: Empirikus kutatás a Magyar Agrártudásmegosztási és Innovációs Rendszerre fókuszálva. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat, (1), 51-77. https://doi.org/10.33565/MKSV.2021.01.03

Winter, M., 2003. Geographies of food: agro-food geographies making reconnections. Progress in Human Geography, 27(4), 505-513. https://doi.org/10.1191/0309132503ph446pr

Megjelent
2023-12-20
Hogyan kell idézni
ReicherR. Z., PeczeK., & KádárB. (2023). Helymarketing, és hatásai, mint kutatási téma – Szisztematikus irodalomfeldolgozás. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (3), 168-201. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.03.07