A világ sportpiacának dinamikusan fejlődő területei a 21. század világgazdasági és világpolitikai folyamataiban

  • Beatrix Faragó Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdálkodástudományi Doktori Iskola
  • Márta Konczosné Szombathelyi Széchenyi István Egyetem
  • Piroska Béky Miskolci Egyetem, Vállalkozáselmélet-és Gyakorlat Doktori Iskola
Kulcsszavak: sportgazdaság, világpiac, versenyképesség, sportipar

Absztrakt

A tanulmány célja képet adni a világ ‒ különös tekintettel Kína, USA és India ‒ sportpiacára. A sport már nem csak a fizikai tevékenységre irányul, hanem a gazdaság részévé vált, a sportipar globális fejlődése által. Az elmúlt három évtizedben a sportgazdaság gyors növekedésen ment keresztül. A sport iránti kereslet
‒ a sportszerek, az élő sportesemények, a sportközvetítések által ‒ ugrásszerűen megnőtt. Ma már elmondhatjuk, hogy fejlődése erősebb, mint az országok éves gazdasági növekedése, ezért a GDP-ben is mérhető gazdasági hatást ér el.
A bruttó nemzeti jövedelem (GNI), a bruttó hazai termék (GDP) és az élsport eredményessége között összefüggés van, és ezek pozitívan befolyásolják egymást. (BERNARD, BUSSE, 2004) A sportba fektetett tőke a sportági eredményességben is megnyilvánul, hiszen a második világháborút követően, azok az
országok, amelyek olimpiai érmet nyertek, előzőleg jelentős anyagi támogatást szántak a sportra. (NEVILL ÉS MTSAI, 2009)
A világgazdaság sportipari részesedése szekunder kutatás vizsgálata alapján kerül bemutatásra. A vizsgált minta a világpiaci nagyhatalmak (a sportgazdaság szerepe a GDP-ben alapján), kitekintve kisebb világpiaci szereplőkre, a sportipar vonatkozásában.
A tanulmányban láthatóvá válik a sportgazdaság jelenlegi helyzete a világban, annak fejlődése; továbbá a sportipar elemei, amelyek az eredményesség mozgatórugói. További jelentős terület a sportgazdaság részéről a világgazdaságban, hogy mi lesz a jövő a sportpiacon, hogyan alakítja a világgazdaságot a jövőben, hiszen a gazdasági változások nem kerülhetik el ezt a területet sem.
A tanulmány első részében bemutatásra kerül a sport, mint gazdasági tényező, a globalizációban megjelenő hatása, azok az indikátorai, amelyek a sportipart, a sportgazdaságot a növekedés útjára viszik és befolyásolják.
A második részben a világ egyes nagyhatalmainak és kisebbeknek a sportipari megjelenése kerül bemutatásra, a GDP-re gyakorolt hatása révén.
A tanulmány rámutat arra, hogy a sportipar a nemzetgazdasághoz jelentősen hozzájárul, akár sportstratégiai ágazatként egy nemzet húzó ágazataként is megjelenik.Megjelent
2018-07-01
Hogyan kell idézni
FaragóB., Konczosné SzombathelyiM., & BékyP. (2018). A világ sportpiacának dinamikusan fejlődő területei a 21. század világgazdasági és világpolitikai folyamataiban. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 94-115. Elérés forrás https://ojs3.mtak.hu/index.php/mksv/article/view/1870