Egyetemi hallgatók figyasztási szokásai az ökológiai termékekre vonatkozóan

  • Gábor Gyarmati Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar
Kulcsszavak: ökológiai termékek, fogyasztás, piac, kérdőíves felmérés és elemzés, organic products, consumption, market, questionnaire survey and analysis

Absztrakt

ÖSSZEFOGLALÁS
Az ökológiai mezőgazdaság és ökotermékek szerepe egyre fontosabbá vált az elmúlt évtizedekben. A jelentős lélekszám, a társadalmi egyenlőtlenségek, a kontinensek közötti elosztásbeli különbségek, az egyes országokban jelentkező élelmiszerhiány, míg más országokban jelentkező élelmiszer túltermelés mellet az egészség szerepe felértékelődött főként a jóléti államokban. Másrészt a környezetszennyezés egyre nagyobb mértéke felhívta a figyelmet arra, hogy ébredni kell, mert amennyiben nem változtatunk hozzáállásunkon, akkor hamarosan unokáink nem fogják látni, amit mi még láthatunk. Az elmúlt évtizedekben tehát az Észak amerikai és európai kontinenseken az ökológiai termékkör térnyerése felgyorsult és ma már ha nem is a legmeghatározóbb, de jelentős szereppel bír az élelmiszerpiacokon. A tanulmány alapján láthatjuk, hogy a nagyfokú és várt térnyerés csak a jóléti piacokon tudott beteljesedni, hazánkban sem volt képes a növekedés megmaradni. Ennek oka főként a fogyasztók fizetőképessége és a fogyasztási hajlandósága. Köztudott, hogy hazánkban az egészségre való törekvés olyan hitrendszereken alapul, amelynek tudományos valósága megkérdőjelezhető.
Sőt sok esetben ennek valódiságát, már több helyen cáfolják. A megkérdezett fiatalok még nem foglalkoznak az egészségükkel, nem jelentkeznek problémák, tehát nem lehet azt mondani, hogy fontos motivációs tényező lenne számukra. Bár a szakirodalmi kutatások megalapozzák, hogy az idősebb lakosság
körében az ökológiai termékek fogyasztásának egyik legfontosabb tényezője az egészségvédelem és helyreállítás.
Mindenképpen szükséges a lakosság és a fogyasztók megfelelő tájékoztatása, az ökotermékek felárainak mérséklése, és az értékesítés csatornák kiépítése.

SUMMARY
The role of organic agriculture and organic products has become increasingly important in recent decades.
Because of significant number of people, social inequalities, distribution disparities between continents and countries, food shortages in some countries, and food overproduction in other countries, the role of health has risen mainly in welfare states. On the other hand, an increasing degree of environmental pollution has drawn attention to the need to awaken, because if we do not change our attitudes, our grandchildren will soon not see what we can see. Over the last decades, however, the spread of organic products in the North American and European continents has accelerated and nowadays not the most decisive but significant role in food markets. Based on the study, we can see that the high and expected growth could only be fulfilled in the welfare markets, and Hungary was unable to stabilize this increase. This is mainly due to the solvency of consumers and their willingness to consume. It is well known that our pursuit of health in Hungary is based on belief systems whose scientific reality is questionable. Indeed, in many cases, the reality of this is denied in several places. The young people interviewed do not yet deal with their health, they do not have problems, so they can not say it would be an important motivation factor for them. Although literature research suggests that one of the most important factors in the consumption of organic products among the elderly population is health
protection and restoration of health. There is a need for adequate information to the general public and consumers, the reduction of organic products and the establishment of sales channels.

Megjelent
2018-09-01