A LEGFIATALABB GENERÁCIÓK A MUNKAHELYEKEN (SZLOVÁKIÁBAN)

Kulcsszavak: munkaerőpiac, generációk, különbségek, hasonlóságok

Absztrakt

Napjainkban a generációk közötti hasonlóságok és különbségek vizsgálata fontos kutatási téma a menedzsment oldaláról. Jelen kutatás célja, hogy az azonos és eltérő jellemzőket feltárja a legfiatalabb generációk között és megválaszolja a kérdést, hogy a munkáltatók miképpen tudják a hasznukra fordítani az eltérő sajátosságokat. A kvantitatív vizsgálatok kérdőíves felmérés segítségével 2017 - 2018-ban zajlottak két szomszédos országban, Magyarországon és Szlovákiában. Bár a felmérés nem reprezentatív, de egy átfogó képet ad a munkavállalók véleményéről az adott kérdést illetően. Jelen tanulmány a szlovák eredményeket mutatja be, amely szerint a válaszadók kihívásnak értékelik a generációk közötti együttműködést és szervezeti munkát, amely nemcsak számukra, de a HR számára is számos feladatot ad és követelményt támaszt. Az új generáció megjelenése a munkaerőpiacon azt mutatja, hogy más HR eszközökkel kell a fiatalokat megközelíteni és lojálissá tenni a cégükhöz. Erős bennük a karrier, az önmegvalósítás iránti vágy, amely egyik gyakori oka, hogy nem lojálisak a szervezethez és hamar továbbállnak, ha az érdekeik úgy kívánják. A bérközpontú megközelítés ezeknek a munkavállalóknak már nem lesz elegendő, hogy tartós és aktív munkavállalói legyenek egy szervezetnek. Olyan új HR megoldásokat kell kidolgozni, mint az aktív karriermenedzsment, a generációs tudásmenedzsment, a családbarát politika, stb., hogy a cégek magukhoz vonzzák, megtartsák a fiatalokat és kezelni tudják a korosztályok között fellépő konfliktus helyzeteket a munkahelyeken.

Szerző életrajzok

Andrea Bencsik, Pannon Egyetem

Egyetemi tanár

Tímea Juhász, Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar

Tudományos főmunkatárs

Éva Balog, Selye János Egyetem

PhD hallgató

Megjelent
2020-01-31
Hogyan kell idézni
BencsikA., JuhászT., & Balog Éva. (2020). A LEGFIATALABB GENERÁCIÓK A MUNKAHELYEKEN (SZLOVÁKIÁBAN). Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, (1), 11-27. https://doi.org/10.33565/MKSV.2020.01.02