Műhelyszerdák Egészségfejlesztési Irodák részére a Nemzeti Népegészségügyi Központ szervezésében

  • Vető Lilla Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Budapest
  • Mészáros Fanni Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Budapest
  • Simich Rita Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Budapest
Kulcsszavak: egészségfejlesztési iroda, prevenció, műhelyszerda, szolgáltatás

Absztrakt

Az Egészségfejlesztési Irodák (EFI) létrehozásának elsődleges célja, a lakosság egészséges életmódjának kialakításához olyan tartalmi és formai támogatást nyújtani, amely növelheti az egyén egészségben eltöltött éveinek számát. Az EFI-kben dolgozó szakmai munkatársak közösségi szintű komplex szolgáltatás hozzáférésével és/vagy egyéni beavatkozás biztosításával teszik lehetővé az egészségmagatartás minőségi változtatását a helyben élők számára. Az EFI-k prevenciós munkájában hangsúlyos szerephez jut a lakosságot érintő egészségkommunikáció valamint az egészségértés, amely alapvető és nélkülözhetetlen az egészségmagatartás megváltoztatásához. Ehhez a tevékenységhez ad szakmai támogatást a Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségfejlesztési Osztálya a műhelyszerdák megvalósításával. A témák közvetve vagy közvetlenül adnak segítséget a hatékony prevenciós tevékenység tervezéséhez és megvalósításához.

Hivatkozások

„Egészségfejlesztési Szolgáltatáskatalógus”. (2019). EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 számú, Egészségügyi Ellátórendszer Szakmai Módszertani Fejlesztése projekt, Nemzeti Népegészségügyi Központ.

Járomi Éva, Kimmel Z. (2017). Komplex egészségfejlesztési beavatkozások lehetséges prevenciós megközelítései. Egészségfejlesztés, 58(2). 20-29. doi: 10.24365/ef.v58i2.164

Vitrai J. (2018). Hogyan kellene az egészségkultúrát megváltoztatni? Egészségfejlesztés, 59(1), 63-69. doi:10.24365/ef.v59i1.224

Megjelent
2024-05-30
Hogyan kell idézni
Vető, L., Mészáros, F., & Simich, R. (2024). Műhelyszerdák Egészségfejlesztési Irodák részére a Nemzeti Népegészségügyi Központ szervezésében. Egészségfejlesztés, 65(1), 19-23. https://doi.org/10.24365/ef.11973
Folyóirat szám
Rovat
Eredeti közlemények - Agora