A magyarországi bentonitok keletkezési lehetőségeinek áttekintése

(A vonatkozó irodalmi és kéziratos adatok, valamint saját megfigyeléseink alapján)

  • Áron Jámbor
  • Péter Kovács-Pálffy
  • Péter Kónya

Absztrakt

Dolgozatunkban a Magyarországon eddig megismert bentonit-előfordulásokat mutatjuk be. Meghatároztuk a bentonit fogalmát, annak laboratóriumi és ipari jellemzőit. Bemutattuk a bentonitosodás szakirodalomban eddig használt
modelljeit és fontosabb alapelemeit. Részletesen bemutatjuk a magyarországi bentonit-előfordulások általunk kialakított genetikai típusait, példákkal illusztrálva. Ennek megfelelően térképen és táblázatban tüntetjük fel a 171 lelőhely fontosabb adatait.

Megjelent
2020-01-15
Rovat
Értekezés