Ritkaföldfém- és ritkaelem-dúsulás a Bükk hegység délkeleti részének vulkáni eredetű kőzettesteiben

  • Norbert Németh Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani Intézet
  • Mátyás Krisztián Baracza Miskolci Egyetem, Geofizikai és Térinformatikai Intézet
  • Ferenc Kristály Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani Intézet
  • Ferenc Móricz Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani Intézet
  • Gábor Pethő Miskolci Egyetem, Geofizikai és Térinformatikai Intézet
  • Norbert Zajzon Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani Intézet
Kulcsszavak: ritkaföldfémek, metaszomatózis, radiometrikus térképezés

Absztrakt

A Bükk hegység délkeleti részén egy korábban nem ismert ritkaföldfém-, Y-, Zr-, Nb- és Th-dúsulást tartalmazó ásványtársulást találtunk, melynek fő ásványai monacit-Ce, cirkon- és nióbium-tartalmú titán-oxidok. Az eddig vizsgált előfordulások anyakőzetei tűzköves mészkőbe közberétegzett metavulkanittestek, amelyek egy Ny–K-i irányú, a Hórvölgytől a Felső-Kecske-várig követhető szerkezeti határzónában helyezkednek el. A testeket kálimetaszomatikus hatásérte, amely a zóna további metavulkanitjaira is kiterjed, és a RFF- és ritkaelem-ásványokkal együtt felülbélyegzi a metamorf vagy korábbi kőzetelváltozásokból származó ásványtársulásokat és a képlékeny deformációs szöveti elemeket. A káliumdúsulás, valamint a cirkonba és monacitba épült tórium révén spektrális természetes gamma-mérésekkel térképeztük fel az érintett kőzettestek kibúvásait.

Hivatkozások

ÁRKAI, P. 1973: Pumpellyte-prehnite-quartz facies Alpine metamorphism in the Middle Triassic volcanogenic-sedimentary sequences of the Bükk Mountains, NE Hungary. — Acta Geologica Hungarica 17/1–3, 67–83.
ÁRKAI P., BALOGH K. & DUNKL I. 1995: Timing of low temperature metamorphism and cooling of the Paleozoic and Mesozoic formations of the Bükkium, innermost Western Carpathians, Hungary. — Geologische Rundschau 84/2, 334–344.
BALOGH K. 1964: A Bükkhegység földtani képződményei. — MÁFI évkönyv 48/2, 245–553.
BANFIELD, J. F., BISCHOFF, B. L. & ANDERSON, M. A. 1993: TiO2 accessory minerals: coarsening, and transformation kinetics in pure and doped synthetic nanocrystalline materials. — Chemical Geology 110, 211–231.
BATES, R. L. & JACKSON, J. A. (eds) 1995: Glossary of Geology, 3rd edition. — American Geological Institute, Alexandria, Virginia, elektronikus adatbázis.
BOWDEN, P. 1985: The geochemistry and mineralization of alkaline ring complexes in Africa (a review). — Journal of African Earth Sciences 3/1–2, 17–39.
CSONTOS L. 1999: A Bükk hegység szerkezetének főbb vonásai. — Földtani Közlöny 129/4, 611–651.
CSONTOS L. 2000: A Bükk hegység mezozoos rétegtani újraértékelése. — Földtani Közlöny 130/1, 95–131.
DILL, H. 2010: The „chessboard” classification scheme of mineral deposits: Mineralogy and geology from aluminium to zirconium. — Earth-Science Reviews 100, 1–420.
DUNKL I., ÁRKAI P., BALOGH K., CSONTOS L. & NAGY G. 1994: A hőtörténet modellezése fission track adatok felhasználásával — a Bükk hegység kiemelkedéstörténete. — Földtani Közlöny 124/1, 1–24.
GERZSON I. 1972: Előzetes jelentés a Sály-Bükkszentkereszt közötti lugai munkásház terüle ten 1971-ben végzett terepi gamma mérésekről. — Kézirat, MÉV Adattár J-0728, 3 p.
LE BAS, M. J. 1981: Carbonatite magmas. — Mineralogical Magazine 44, 133–140.
LESS GY., KOVÁCS S., PELIKÁN P., PENTELÉNYI L. & SÁSDI L. 2005: A Bükk hegység földtana. Magyarázó a Bükk hegység földtani
térképéhez (1:50 000). — Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, 284 p.
NÉMETH N. 2005: A Délkeleti-Bükk keleti részének szerkezetföldtani viszonyai. — PhD értekezés. Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földtan-Teleptani Tanszék, 115 p.
NÉMETH N., PETHŐ G. & ZAJZON N. 2015: In situ gamma ray survey for geological mapping of K-metasomatized metavolcanics at Bükkszent kereszt, Bükk Mts, Hungary. — Open Geosciences 7, 318–331.
PAMIĆ, J. J. 1984: Triassic magmatism of the Dinarides in Yugoslavia. — Tectonophysics 109/3–4, 273–307.
PANTÓ G. 1951: Az eruptívumok földtani helyzete Diósgyőr és Bükkszentkereszt között. — Földtani Közlöny 81, 137–143.
PELIKÁN P. 2002: Földtani felépítés, rétegtani áttekintés. Fejlődéstörténet I: szerkezetfejlődés. — In: BARÁZ CS. (szerk.): A Bükki Nemzeti Park. BNP Igazgatóság, 51–70.
PIRAJNO, F. 2009: Hydrothermal Processes and Mineral Systems. — Springer & Geological Survey of Western Australia, Perth, 1241 p.
RUDNICK, R. L. & GAO, S. 2003: Composition of the Continental Crust. — In: RUDNICK, R. L. (ed.): Treatise on Geochemistry, Volume 3: The Crust. — Elsevier, 683 p.
SERESNÉ HARTAI É. 1983: Néhány újabb savanyú piroklasztikum előfordulása a Bükk-hegységben. — Földtani Közlöny 113/4, 303–312.
SZAKÁLL S., GYALOG L., KRISTÁLY F., FEHÉR B. & ZAJZON N. 2014a: Ritkaföldfémek a velencei-hegységi granitoidokban és alkáli
magmás kőzetekben. — In: SZAKÁLL S. (szerk.): Ritkaföldfémek magyarországi földtani képződményekben. — CriticEl Monográfia sorozat 5, Milagrossa Kft, Miskolc, 67–90.
SZAKÁLL S., JÁGER V., FEHÉR B. & ZAJZON N. 2014b: A mecseki fonolit ritkaföldfém-tartalma és ásványi hordozói. — In: SZAKÁLL S. (szerk.): Ritkaföldfémek magyarországi földtani kép ződményekben. — CriticEl Monográfia sorozat 5, Milagrossa Kft, Miskolc, 47–66.
SZAVELJEVA, V. B. & KARMANOV, N. S. 2010: Quartz–Albite–Microcline Metasomatic Rocks in the Main Sayan Fault Zone: Evolution of Metasomatism and Composition of Accessory Minerals. — Geology of Ore Deposits 52/4, 302–321.
SZENTPÉTERY ZS. 1923: Diósgyőr és Szarvaskő vidéke paleo- és mezo-eruptivumainak földtani viszonyai. — MÁFI Évi Jelentése 1917– 19-ről, 75–88.
SZENTPÉTERY, ZS. 1929a: Gesteinstypen aus der Umgebung von Lillafüred. — Acta Chemica, Mineralogica et Physica 1, 10–43.
SZENTPÉTERY, ZS. 1929b: Eruptivserie im Savóstale bei Lillafüred. — Acta Chemica, Mineralogica et Physica 1, 72–128.
SZENTPÉTERY ZS. 1931: A Bagolyhegy quarzporphyrja Lillafüred mellett. — Acta Chemica, Mineralogica et Physica 2/2, 81–108.
SZENTPÉTERY, ZS. 1932: Neuere Beitrage zur Petrologie des Lillafüreder Savóstales. — Acta Chemica, Mineralogica et Physica 2, 24–46.
SZENTPÉTERY, ZS. 1934a: Porphyritserie ober Hámor im Bükkgebirge. — Acta Chemica, Mineralogica et Physica 3, 149–181.
SZENTPÉTERY, ZS. 1934b: Petrologische Verhaltnisse des Fehérkőberges und die detaillierte Physiographie seiner Eruptivgesteine. — Acta Chemica, Mineralogica et Physica 4, 18–123.
SZENTPÉTERY ZS. 1935: A Fehérkő aljának eruptív része Lillafürednél. — Matematikai és Természettudományi Értesítő 52, 253–286.
SZENTPÉTERY ZS. 1936: A Lillafüredi Szentistván-hegy eruptívumainak általános kőzettani viszonyai. — Matematikai és Természettudományi Értesítő 54, 279–308.
SZENTPÉTERY, ZS. 1937: Stratovulkanischer Teil des Szentistvánberges im Bükkgebirge. — Acta Chemica, Mineralogica et Physica 5, 26–134.
SZENTPÉTERY ZS. 1950a: Adatok a bükkhegységi diabáz ismertetéséhez. — Földtani Közlöny 80, 168–183.
SZENTPÉTERY ZS. 1950b: Az újhutai Lőrinchegy diabázfajtái a Bükkhegységben. — Földtani Közlöny 80, 316–323.
SZOLDÁN, ZS. 1990: Middle Triassic magmatic sequences from different tectonic settings in the Bükk Mts. NE Hungary. — Acta Mineralogica-Petrographica 31, 25–42.
TWISS, R. J. & MOORES, E. M. 1992: Structural Geology. — Freeman & Co., New York, 532 p.
VINCZE J. 1973: A „Dóczi-anomália” és a Cserépváralja környéki ritkaföldfém-tórium anomália mintáinak anyagvizsgálati össze -foglalása. — Kézirat, MÉV, 25 p.
WÉBER B. 1983: A thórium területi eloszlása az Északi-középhegységben (légi gammaspektroszkópiai mérések alapján). — Földtani Közlöny 113/3, 197–206.
YANG, W-B., NIU, H-C., SHAN, Q., SUN, W-D., ZHANG ,H., LI, N-B., JIANG, Y-H. & YU, X-Y. 2014: Geochemistry of magmatic and hydrothermal zircon from the highly evolved Baerzhe alkaline granite: implications for Zr–REE–Nb mineralization. — Mineralium Deposita 49, 451–470.
ZAJZON N., NÉMETH N., SZAKÁLL S., GÁL P., KRISTÁLY F. & MÓRICZ F. 2014: Ritkaföldfémek a bükkszentkereszti Mn-U-Be geokémiai
anomáliában. — In: SZAKÁLL S. ed.: Ritkaföldfémek magyarországi földtani képződményekben. — CriticEl Monográfia sorozat 5, Milagrossa Kft, Miskolc, 91–108.
Megjelent
2016-03-01
Rovat
Értekezés