Farkoskétéltű-maradványok a villányi-hegységi Somssich-hegy 2 kora-pleisztocén korú ősgerinces lelőhelyről

  • Zoltán Szentesi Department of Palaeontology and Geology, Hungarian Natural History Museum, e-mail: crocutaster@gmail.com
Kulcsszavak: kora-pleisztocén, Lissamphibia, Caudata, Salamandridae, herpetofauna, paleoökológia

Absztrakt

A alsó-pleisztocén korú Somssich-hegy 2 ősgerinces lelőhely kétéltűinek vizsgálata a békák tömeges jelenlétét mutatta ki, különösen igaz ez a zöld varangyok (Bufo viridis) esetében. A békák mellett főleg postcranialis elemek segítségével sikerült bizonyítani a farkos kétéltűekhez (Caudata) sorolt Salamandridae család jelenlétét. Ezek között kimutatható volt a Salamandra salamandra, a Triturus cristatus és a Lissotriton vulgaris fajok jelenléte. Habár e nedvesség-kedvelő fajok csontjai ritkák, mégis fontos környezetjelzők. A hasonló környezeti igényű kétéltűek és hüllők csaknem mindenütt megjelennek a szelvényben, ami arra utalhat, hogy valamilyen állandó víztest lehetett a fosszíliafelhalmozódási hely közelében.

Hivatkozások

BOTKA, D. & MÉSZÁROS, L. 2014: Beremendia (Mammalia, Soricidae) remains from the late Early Pleistocene Somssich Hill 2 locality (Southern Hungary) and their taxonomic, biostratigraphic, palaeoecological and palaeobiogeographical relations. — Fragmenta Palaeontologica Hungarica 31, 79–111.
BOTKA D. & MÉSZÁROS L. 2015: A Somssich-hegy 2-es lelőhely (Villányi-hegység) alsó-pleisztocén Beremendia fissidens (Mammalia, Soricidae) maradványainak taxonómiai és paleoökológiai vizsgálata. Taxonomic and palaeoecological studies on the Lower Pleistocene Beremendia fissidens (Mammalia, Soricidae) remains from the Somssich hill 2 locality [Villány Hills]). — Földtani Közlöny 145/1, 73–84. (in Hungarian with English abstract)
BÖHME, M., ILG, A., OSSIG, A. & KÜCHENHOFF, H. 2006: New method to estimate paleoprecipitation using fossil amphibians and reptiles and the middle and late Miocene precipitation gradients in Europe. — Geology 34/6, 425–428.
CARRANZA, S. & AMAT, F. 2005: Taxonomy, biogeography and evolution of Euproctus (Amphibia: Salamandridae), with the resurrection of the genus Calotriton and the description of a new endemic species from the Iberian Peninsula. — Zoological Journal of Linnean Society 145, 555–582.
DUBOIS, A. & RAFFAËLLI, J. 2009: A new ergotaxonomy of the family Salamandridae Goldfuss, 1820 (Amphibia, Urodela). — Alytes, International Journal of Batrachology 26/1–4, 1–85.
ESTES, R. 1981: Encyclopedia of Paleoherpetology, Part 2. Gymnophiona, Caudata. — Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York, 115 p.
FROST, D. R., GRANT, T., FAIVOVICH, J., BAIN, R. H., HAAS, A., HADDAD, C. F. B., DE SÁ, R. O., CHANNING, A., WILKINSON, M., DONELLAN,
S. C., RAXWORTHY, C. J., CAMPBELL, J. A., BLOTTO, B. L., MOLER, P., DREWES, R. C., NUSSBAUM, R. A., LYNCH, J. D., GREEN, D. M. & WHEELER, W. C. 2006: The Amphibian tree of life. — Bulletin of the American Museum of Natural History 297, 1–370.
GARCÍA-PARÍS, M., MONTORI, A. & HERRERO, P. 2004: Amphibia, Lissamphibia. — In: RAMOS, M. A. et al. (eds): Fauna Ibérica 24: Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC., Madrid, 640 p.
GONZALEZ, J. E. & SANCHIZ, B. 1986: Concideraciones metodológicas sobre el análisis evolutivo: el caso de los morfotipos vertebrales y fósiles del género Triturus (Caudata, Salamandridae). — Estudios Geologicos 42, 179–186.
HALLER-PROBST, M. & SCHLEICH, H. H. 1994: Vergleichende osteologische Untersuchungen an einingen Urodelen Eurasiens (Amphibia: Urodela, Salamandridae, Proteidae). — In: SCHLEICH, H. H. (ed.): Amphibien und Reptilien aus dem Kenozoikum Eurasiens, Courier Forschungs-Institut Senckenberg 173, Frankfurt am Main, 23–77.
HÍR, J. 1993: Allocricetus ehiki, SCHAUB 1930 (Rodentia, Mammalia) finds from Villány 3 and Osztramos 3 (Hungary). — Fragmenta Mineralogica et Paleontologica 16, 61–80.
HÍR, J. 1998: Cricetids (Rodentia, Mammalia) of the Early Pleistocene vertebrate fauna of Somssich-hegy 2 (Southern Hungary, Villány Mountains). — Annales historico-naturales Museo Nationalis Hungarici 90, 57–89.
HODROVA, M. 1984: Salamandridae of the Upper Pliocene Ivanovce locality (Czechoslovakia). — Acta Universitatis Carolinae: Geologica 4, 331–352.
JÁNOSSY D. 1979: A magyarországi pleisztocén tagolása gerinces faunák alapján. [Partitioning of the Pleistocene of Hungary based on vertebrate faunas]. — Akadémiai Kiadó, Budapest, 207 p. (in Hungarian)
JÁNOSSY, D. 1983: Lemming-remain from the Older Pleistocene on Southern Hungary (Villány, Somssich-hegy 2). — Fragmenta Mineralogica et Paleontologica 11, 55–60.
JÁNOSSY, D. 1986: Pleistocene vertebrate faunas of Hungary. — Akadémiai Kiadó, Budapest, 208 p.
JÁNOSSY D. 1999: Újabb adatok a villányi Somssich-hegy 2. lelőhely leleteihez. [New data to the fossils of locality Somssich Hill 2 of Villány]. — Kézirat, Magyar Természettudományi Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár, Budapest, 1–10. (unpublished manuscript, in Hungarian)
KORDOS L. 1991: Villányi hegység, Villány, alsó-pleisztocén ősgerinces lelőhelyek. [Villány Hills, Villány, Lower Pleistocene palaeovertebrate sites]. — Magyarország alapszelvényei, MÁFI, Budapest, 1–6. (in Hungarian)
KORDOS, L. 1994: Revised Biostratigraphy of the Early Man Site at Vértesszőlős, Hungary. — Courier Forschungs-Institut Senckenberg 171, 225–236.
KORMOS, T. 1937: Zur Geschichte und Geologie der ober pliozänen Knochenbreccien des Villányer Gebirges. — Matematikai és Természettudományi Értesítő 56, 1061–1110.
KRETZOI M. 1956: A Villányi hegység alsó-pleisztocén gerinces faunái. [Lower Pleistocene vertebrate faunas of the Villány Hills]. — Geologica Hungarica series Palaeontologica 27, 1–264.
KRETZOI M. 1962: A csarnótai fauna és faunaszint. [The Csarnotian fauna and faunal stage]. — A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 1959. évről, 297–343.
KRETZOI M. 1969: A magyarországi quarter és pliocén szárazföldi biosztratigráfiájának vázlata. [Delineation of the Quarter and Pliocene terrestrial biostratigraphy of Hungary]. — Földrajzi Közlemények 17, 179–204. (in Hungarian)
KRETZOI M. & PÉCSI, M. 1982: A Pannóniai-medence pliocén és pleisztocén időszakának tagolása. [Subdivision of the Pliocene– Pleistocene period in the Pannonian basin]. — Földrajzi Közlemények 30/4, 300–326. (in Hungarian)
KROLOPP E. 2000: Alsó-pleisztocén Mollusca-fauna a Villányi-hegységből. (Lower Pleistocene mollusc fauna from the Villány Mts. [Southern Hungary]). — Malakológiai Tájékoztató 18, 51–58. (in Hungarian with English abstract)
LITVINCHUK, S. N., ZUIDERWIJK, A., BORKIN, L. J. & ROSANOV, J. M. 2005: Taxonomic status of Triturus vittatus (Amphibia, Salamandridae) in western Turkey: trunk vertebrae count, genom size and allozyme data. — Amphibia–Reptilia 26, 305–323.
LÓPEZ-GÓNZALEZ, F., GRANDAL-D’ANGLADE, A. & VIDAL-ROMANÍ, J. R. 2006: Deciphering bone depositional sequences in caves through the study of manganese coatings. — Journal of Archeological Science 33, 707–717.
MÉSZÁROS L. 2015a: Őslénytani kutatás és tehetséggondozás: Előzetes jelentés az alsó-pleisztocén Somssich-hegy 2-es lelőhely Sorex- Crocidura fog-arány vizsgálatáról. [Preliminary report on the study of the Sorex-Crocidura (Mammalia, Soricidae) relation in theLower Pleistocene fossil assemblage of the Somssich Hill 2. locality (Hungary)]. — Acta Pintériana 1, 15–24. (in Hungarian)
MÉSZÁROS, L. 2015b: Palaeocology of the Early Pleistocene Somssich Hill 2 locality (Hungary) based on Crocidura and Sorex (Mammalia, Soricidae) occurrences. — Hantkeniana 10, Barnabás Géczy Jubilee Volume, 147–152.
MÉSZÁROS L., BOTKA D. & BRAUN B. 2013: A Somssich-hegyi középső-pleisztocén Beremendia (Soricidae, Mammalia) maradványok paleoökológiai jelentősége. [Paleoecologic significance of Middle Pleistocene Beremendia (Soricidae, Mammalia) remains of Somssich Hill]. — In: BOSNAKOFF M., DULAI A., & PÁLFY J. (szerk.): Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 16. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Orfű, pp. 24–25. (in Hungarian)
PAZONYI P. 2009: A Kárpát-medence felső-pliocén és kvarter emlősfauna közösségeinek paleoökológiai vizsgálata. (Palaeoecological investigations of Upper Pliocene and Quarter mammalian communities in the Carpathian Basin). — Földtani Közlöny 139/3, 283 – 304. (in Hungarian with English abstract)
PAZONYI, P. 2011: Palaeoecology of Late Pliocene and Quaternary mammalian communities in the Carpathian Basin. — Acta zoologica cracoviensa 54A/1–2, 1–29.
PAZONYI P., MÉSZÁROS L., SZENTESI Z., GASPARIK M. & VIRÁG A. 2013a: A Somssich-hegy 2-es lelőhely gerinces faunájának új kutatási eredményei. [New results on study of the vertebrate fauna of Somssich Hill 2 locality]. — In: BOSNAKOFF M., DULAI A., VÖRÖS A. & PÁLFY J. (szerk.): Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 16. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Orfű, 30–31. (in Hungarian)
PAZONYI P., MÉSZÁROS L., SZENTESI Z., GASPARIK M. & VIRÁG A. 2013b: Preliminary results of the palaeontological investigations of the Late Early Pleistocene Sommssich Hill 2 locality (South Hungary). — In: CAGATAY, N., ZABCI, C. (eds): Book of Abstracts of the RCMNS 2013, Istanbul Technical University, p. 270.
RATNIKOV, V. YU. & LITVINCHUK, S. N. 2007: Comparative morphology of trunk and sacral vertebrae of tailed amphibians of Russia and adjacent countries. — Russian Journal of Herpetology 14/3, 177–190.
RATNIKOV, V. YU. & LITVINCHUK, S. N. 2009: Atlantal vertebrae of tailed amphibians of Russia and adjacent countries. — Russian Journal of Herpetology 16/1, 57–68.
SANCHIZ, F. B. & MŁYNARSKI, M. 1979: Pliocene salamandrids (Amphibia, Caudata) from Poland. — Acta Zoologia Cracoviensa 24/4, 175–188.
SCMIDTLER, VON J. F. 2004: Der Teichmolch (Triturus vulgaris [L.]), ein Musterbeispiel für systematisch e Verwechslungen und eine Flut von Namen in der frühen Erforschungsgeschichte. — Der Sekretär 4/2, 10–28.
SPEYBROECK, J. & CROCHET, P. A. 2007: Species list of the European herpetofauna — a tentative update. — Podarcis 8/1–2, 8–34.
SZENTESI Z. 2013: Egy középső-pleisztocén kétéltű fauna a Villányi-hegységből. [A Middle Pleistocene amphibian fauna from the Villány Hills]. — In: BOSNAKOFF M., DULAI A., VÖRÖS A. & PÁLFY J. (szerk.): Programok, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 16. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Orfű, 38–39. (in Hungarian)
SZENTESI Z. 2014a: Előzetes eredmények a késő kora-pleisztocén Somssich-hegy 2 (Villányi-hegység) ősgerinces lelőhely kétéltűinek vizsgálatában. (Preliminary results on a study of amphibians of the late Early Pleistocene Somssich Hill 2 palaeovertebrate locality (Villány Mountains)). — Földtani Közlöny 144/2, 165–174. (in Hungarian with English abstract)
SZENTESI Z. 2014b: Előzetes eredmények a késő kora pleisztocén korú Somssich-hegy 2 gerinces lelőhely hüllőinek vizsgálatában. [Preliminary results on a study of reptiles of the late Early Pleistocene Somssich Hill 2 vertebrate locality]. — In: BOSNAKOFF M. &
DULAI A. (szerk.): Programok, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 17. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Győr, 35–36. (in Hungarian)
SZENTESI Z. 2015: Farkos kétéltű (Caudata) leletek az alsó-pleisztocén Somssich-hegy 2 lelőhelyről (Villányi-hegység). [Urodela (Caudata) remains from the Lower Pleistocene Somssich Hill 2 locality (Villány Hills]. — In: BOSNAKOFF M. & DULAI A. (szerk.): Programok, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 18. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Varbó-Fónagyság, 33–34. (in Hungarian)
TITUS, T. A. & LARSON, A. 1995: A molecular phylogenetic perspective on the evolutionary radiation of the salamander family Salamandridae. — Systematic Biology 44, 125–151.
VENCZEL, M. 1990: Date asupra herpetofaunei fosile de la Subpiatră (Judeţul Bihor). — Extras din Crisia 20, 1–10.
VENCZEL, M. 2008: A new salamandrid amphibian from the Middle Miocene of Hungary and its phylogenetic relationships. — Journal of Systematic Palaeontology 6/1, 41–59.
ZHANG, P., PAPENFUSS, T. J., WAKE, M. H., QU, L. & WAKE, D. B. 2008: Phylogeny and biogeography of the family Salamandridae (Amphibia: Caudata) inferred from complete mitochondrial genomes. — Molecular Phylogenetics and Evolution 49, 586–597.
Megjelent
2016-03-01
Rovat
Értekezés