A Covid-járványról komplexitás-szemüvegen keresztül

  • Vitrai József Egészségfejlesztés folyóirat, Budapest
Kulcsszavak: járvány, komplex rendszerek

Absztrakt

Bevezetés: Tavaly augusztusban — illetve idén januárban — két kutatócsoport szokatlan módon vette szemügyre a járványt: a rendszertudomány ismereteit hasznosító komplexitás-szemüvegen keresztül.

Vélemény: Minthogy a komplex rendszerek viselkedése alapvetően kiszámíthatatlan, a védekezéshez szükséges erőforrásokat, intézkedéseket ennek megfelelően szükséges tervezni és biztosítani. Így a nem előre látható eseményekre is tekintettel érdemes egészségügyi, gazdasági és szociális tartalékokat, kapacitásokat képezni, továbbá célszerű gyors intézkedéseket megengedő jogszabályi kereteket előzetesen kialakítani és így tovább.

A járvány komplex rendszerként való értelmezése rávilágít arra, hogy a korábbitól eltérő irányítási mechanizmusok szükségesek. Az egyidejű és több szektort érintő döntéseket sokféle szaktudást felhasználva, a valós helyzet és a korábbi tapasztalatok alapján kell gyorsan meghozni, figyelemmel az intézkedések bizonytalan hatására. A jövőbeli járványok megelőzéséhez, hatásuk mérsékléséhez újszerű döntéselőkészítő mechanizmusokat, monitorozó és értékelő rendszereket kell kiépíteni.

A járvány arra is felhívta a figyelmet, hogy az emberi tevékenység a Földön oly mértékben meghatározóvá vált, hogy a környezet önfenntartó egyensúlyának megbontásával a klímaváltozás, a levegőszennyezés, a víz- és élelmiszerhiány mellett globális járványok révén is veszélyezteti az emberiség létét.

Következtetés: A Covid-járvány komplex sajátosságainak megértéséhez és az eredményes védekezéshez nélkülözhetetlen feltenni a komplexitás-szemüveget. A sikeres és összehangolt védekezéshez elengedhetetlen, hogy valamennyi érintett tisztában legyen a járvány komplex természetével. A komplexitás felismeréséhez széleskörű ismeretterjesztő kampány és hiteles kommunikációs források működtetése, illetve a képzés és továbbképzés ilyen irányú fejlesztése vezethet. A globális környezet egyensúlyának megbomlása jelentette veszély elhárításához, a kockázatok csökkentéséhez, azaz a környezeti és társadalmi erőforrások fenntartható hasznosítása érdekében sürgősen cselekedni kell.

   

Információk a szerzőről

Vitrai József, Egészségfejlesztés folyóirat, Budapest

 

   

Hivatkozások

Antulov-Fantulin, N., Biller-Andorno, N., Böttcher, L., Berezowski, J., Burton-Jeangros, C., Blanchet, K., Clausin, M., Escher, G., Flahault, A., Fukuda, K., Helbing, D., Jaffé, P.D., Jørgensen, P., Kaspiarovich, Y., Krishnakumar, J., Lawrence, R., Lee, K., Léger, A., Levrat, N. & Young, O. (2021). Building societal resilience to COVID-19 and future pandemics: a synthesis of the literature and a governance framework for action. Preprint. doi: 10.13140/RG.2.2.28623.51360

Independent Panel for Pandemic Preparedness & Response. (2021). COVID-19: Make it the last pandemic. https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-the-Last-Pandemic_final.pdf

Európai Bizottság (2020). https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hu

Rickles, D., Hawe, P., & Shiell, A. (2007). A simple guide to chaos and complexity. Journal of epidemiology and community health, 61(11), 933–937. doi: 10.1136/jech.2006.054254

Wernli, D., Tediosi, F., Blanchet, K., Lee, K., Morel, C., Pittet, D., Levrat, N., Young, O. (2021). A complexity lens on the COVID-19 pandemic. International Journal of Health Policy and Management, article in press, doi: 10.34172/ijhpm.2021.55

Megjelent
2021-07-27
Hogyan kell idézni
Vitrai, J. (2021). A Covid-járványról komplexitás-szemüvegen keresztül. Egészségfejlesztés, 62(3), 26-30. https://doi.org/10.24365/ef.v62i3.6607
Folyóirat szám
Rovat
Agora