Fogsebészeti beavatkozásra váró páciensek anamnesztikus adatainak változása az elmúlt 10 évben Magyarországon

Kulcsszavak: anamnézis, sebészi kezelés, változások

Absztrakt

Minden orvosi beavatkozás, így a fogászati és fogsebészeti beavatkozás előtt is kötelező a kórelőzmény felvétele.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy az utóbbi évtizedben megszaporodtak azok az anamnesztikus adatok, amelyeket
kezeléseink során figyelembe kell vennünk. Nem csak azért, mert a pácienseink elöregedő társadalom tagjai, hanem
azért is, mert a betegségeikre és/vagy kóros állapotukra előírt gyógyszerek is „szélesebb választékból” kerülnek ki, és
az alkalmazásuk protokollja is változhat. Vizsgálatainkban ezeknek a tendenciáknak jártunk utána.

Hivatkozások

Divinyi T (szerk) Orális Implantológia 4. fejezet, Joób, FÁ 34-44. oldal Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió(2007)

Körmöczi K, Komlós G, Papócsi P, Horváth F, Joób-Fancsaly Á. The early loading of different surface-modified implants: a randomized clinical trial. BMC Oral Health. 2021 26;21:207. https://doi.org/10.1186/s12903-021-01498-z

Joób FÁ, Karacs A, Pető G, Körmöczi K, Bogdán S, Huszár, T; Effects of a Nano-structured Surface Layer on Titanium Implants for Osteoblast Proliferation Activity Acta Politechnica Hungarica 2016;13(7) https://doi.org/10.12700/APH.13.7.2016.7.1

Kaposvári I, Körmöczi K, Csurgay K, Horváth F, Ashourioun AH, Buglyó A, Turai AR, Joób-Fancsaly Á. Delayed-onset infections after lower third molar surgery: a Hungarian case-control study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2021;132:641-647. https://doi.org/10.1016/j.oooo.2021.04.052

, Khan SN, Cammisa FP Jr, Sandhu HS, Diwan AD, Girardi FP, Lane JM. The biology of bone grafting. J Am Acad Orthop Surg. 2005 Jan-Feb;13:77-86. PMID: 15712985. https://doi.org/10.5435/00124635-200501000-00010

Bényi M,. Kéki Zs., Muzsik B., Kőrösi L. Krónikus betegségek alakulása felnőtt lakosság körében az OSAP 1021 háziorvosi jelentések alapján 1999-2019. években Magyarországon. Egészségtudomány, 2021; 65(2):19-38 https://doi.org/10.29179/EgTud.2021.1.19-38

Ulrich LR, Mergenthal K, Petersen JJ, Roehl I, Rauck S, Kemperdick B, Schulz-Rothe S, Berghold A, Siebenhofer A. Anticoagulant treatment in German family practices - screening results from a cluster randomized controlled trial. BMC Fam Pract. 2014;15:170. https://doi.org/10.1186/s12875-014-0170-0

, Kearon C, Hirsh J. Management of anticoagulation before and after elective surgery. N Engl J Med. 1997;336(21):1506-1511. https://doi.org/10.1056/NEJM199705223362107

Joób-FÁ, Németh Zs (2022). Vérzékeny, antikoagulált betegek fogászati és szájsebészeti ellátása In: Joób-Fancsaly, Á (szerk.) Fogászati páciensek ellátását befolyásoló állapotok és betegségek ( pp. 9-20) Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió

Vereb T, Janovszky Á, Mucsi M, Piffkó J, Seres L. Aktualitások a gyógyszer okozta állcsontelhalás primer és szekunder prevenciójának stratégiájában az evidenciák és a nemzetközi ajánlások tükrében [Current evidence-based approaches and international guidelines in primary and secondary prevention strategies of medication-related osteonecrosis of the jaws]. Orv Hetil. 2020 Feb;161(6):214-223. Hungarian. https://doi.org/10.1556/650.2020.31633

Kaposvári I, Körmöczi K, László ZB, Oberna F, Horváth F, Joób-Fancsaly Á. A preoperatív antibiotikus és antiszeptikus kezelés hatása a műtéti úton eltávolított alsó bölcsességfogak sebgyógyulására - prospektív randomizált vizsgálat [Prospective randomized study regarding the effect of the preoperative antibiotic and chlorhexidine rinse on wound healing after mandibular third molar surgery]. Orv Hetil. 2017 Jan;158(1):13-19. Hungarian.https://doi.org/10.1556/650.2017.30645

Joób FÁ., Divinyi T., Fazekas A., Pető G., Karacs A.: Fogászati implantátumok felületkezelése nagy teljesítményű lézersugárra. Fogorv Szle 2000 93: 169-180.

Szalma J, Joób FÁ: A vérzékeny betegek fogorvosi ellátása Fogorv Szle 2015; 08: 57-60. https://doi.org/10.33891/FSZ.108.2.57-60

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve fogászati implantátumok behelyezésének diagnosztikájáról, sebészi irányelveiről Egészségügyi Közlöny, 6. szám, 2022. április 15. 1038 p.

Gorman A, Kaye EK, Apovian C, Fung TT, Nunn M, Garcia RI. Overweight and obesity predict time to periodontal disease progression in men. J Clin Periodontol. 2012;39:107-114. https://doi.org/10.1111/j.1600-051X.2011.01824.x

Nascimento GG, Leite FR, Do LG, Peres KG, Correa MB, Demarco FF, Peres MA. Is weight gain associated with the incidence of periodontitis? A systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol. 2015;42:495-505. https://doi.org/10.1111/jcpe.12417

Zhou B., Lu Y., Hajifathalian K. et al. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants. Lancet. 2016 9;387(10027):1513-1530. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00618-8

Megjelent
2024-03-14
Hogyan kell idézni
LászlófyC., BogdánS., MagyarN., SzűcsA., PelyheL., & NémethZ. (2024). Fogsebészeti beavatkozásra váró páciensek anamnesztikus adatainak változása az elmúlt 10 évben Magyarországon. Fogorvosi Szemle, 117(1), 2-10. https://doi.org/10.33891/FSZ.117.1.2-10
Rovat
Eredeti cikk (original article)

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei