Posterior helyreállítások: direkt módon ORMOCER-rel és indirekt CAD/CAM eljárással, nanohibrid kompozit tömbből

Kulcsszavak: ORMOCER, nanohibrid, kerámia, kompozit, CAD-CAM

Absztrakt

A kompozitok olyan összetett anyagok, melyek jelentős fejlődésen mentek keresztül az elmúlt évtizedekben. A töltőanyag
szemcseméretének változtatásán túl a gyártói fejlesztések a rezin mátrix módosítását is megcélozták. Ilyen ígéretes fejlesztésnek
tekinthetők az ORMOCER-ek is, melyek nevüket az Organikusan Módosított Kerámiák kifejezés rövidítéséből
kapták. Egyediségük abban rejlik, hogy a rezin mátrix vázát a szervetlen -Si-O-Si kötés adja, ehhez kapcsolódnak a
nagy molekulatömegű szerves telítetlen oldalcsoportok. Az Admira Fusion (VOCO, Németország) egy olyan ORMOCER
technológián alapuló kompozit, melyben a fent említett kémiai újítás mellett a nanohibrid töltőanyag is teljes mértékben
szilanizált, ezért a -Si-O-Si-kötés fogja képezni a tömőanyag teljes vázát. Egyedi kémiai szerkezetének köszönhetően
nem tartalmaz bis-GMA monomereket, kimagasló a biokompatibilitása, alacsony a zsugorodása (1,25%) és széles a felhasználási
területe. Az esetprezentációban a posterior régió egy premolaris és molaris fogának direkt és indirekt ellátása
kerül bemutatásra. A #45 gyökérkezelt fog végleges ellátását a szomszédos #46 töméscseréje előzte meg, ahol az
Admira Fusion kompozitcsaláddal, valamint a Final Touch (VOCO, Németország) karakterizáló rendszerrel anatómikus,
élethű restauráció lett kialakítva. Ezt követően CAD-CAM technológia segítségével a #45 fog egy nanohibrid Grandio
(VOCO, Németország) betéttel lett ellátva. Összességében az ORMOCER technológia egy megbízható, biokompatibilis,
alacsony zsugorodással rendelkező alternatívát jelent a hagyományos kompozitokkal szemben. A nanohibrid Grandio
tömbök pedig törésálló, esztétikus indirekt resturátumok előállítására alkalmasak.

Hivatkozások

Al-Hiyasat, A.S., H. Darmani: In vivo effects of BISGMA-a component of dental composite-on male mouse reproduction and fertility. Journal of Biomedical Materials Research Part A 2006; 78A(1): p. 66-72, https://doi.org/10.1002/jbm.a.30667

Aminoroaya, A., R.E. Neisiany, S.N. Khorasani, P. Panahi, O. Das, H. Madry, et al.: A review of dental composites: Challenges, chemistry aspects, filler influences, and future insights. Composites Part B: Engineering 2021; 216: p. 108852, https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2021.108852

Aquilino, S.A., D.J. Caplan: Relationship between crown placement and the survival of endodontically treated teeth. J Prosthet Dent. 2002; 87(3): p. 256-63, https://doi.org/10.1067/mpr.2002.122014

Arunachalam, S., A. Valiathan: Dental Ceramics and Ormocer Technology - Navigating the Future. Trends in Biomaterials and Artificial Organs 2006; 20,

Darmani, H., A.S. Al-Hiyasat: The effects of BIS-GMA and TEG-DMA on female mouse fertility. Dent Mater. 2006; 22(4): p. 353-8, https://doi.org/10.1016/j.dental.2005.04.029

Ferracane, J.L.: Resin composite--state of the art. Dent Mater. 2011; 27(1): p. 29-38, https://doi.org/10.1016/j.dental.2010.10.020

Lins, R., A. Vinagre, N. Alberto, M.F. Domingues, A. Messias, L.R. Martins, et al.: Polymerization Shrinkage Evaluation of Restorative Resin-Based Composites Using Fiber Bragg Grating Sensors. Polymers 2019; 11(5): p. 859, https://doi.org/10.3390/polym11050859

Magne, P., R.C. Spreafico: Deep margin elevation: A paradigm shift. Amer J Esthet Dent. 2012; 2: p. 86-96,

Milicich, G.:The compression dome concept: the restorative implications. Gen Dent. 2017; 65(5): p. 55-60,

O'Connor, C., D. Gavriil: Predictable bonding of adhesive indirect restorations: factors for success. British Dental Journal 2021; 231(5): p. 287-293, https://doi.org/10.1038/s41415-021-3336-x

Tauböck, T.T., F. Jäger, T. Attin: Polymerization shrinkage and shrinkage force kinetics of high- and low-viscosity dimethacrylate- and ormocer-based bulk-fill resin composites. Odontology 2019, 107(1): p. 103-110, https://doi.org/10.1007/s10266-018-0369-y

VOCO: Admira fusion scientific compendium. https://www.voco.dental/us/portaldata/1/resources/products/scientific-reports/us/Admira_Fusion_Scientific_Compendium.pdf, 6-7, (2023.11.06)

VOCO: Instructions for use-Futurabond U. https://www.voco.dental/en/portaldata/1/resources/products/instructions-for-use/e1/futurabond-u_ifu_e1.pdf, (2023.11.06)

VOCO: Instructions for use-Voco Grandio blocs. https://www.voco.dental/en/portaldata/1/resources/products/instructions-for-use/e1/grandio-blocs_ifu_e1.pdf, (2023.11.06)

Wolter, H., W. Storch, H. Ott: New Inorganic/Organic Copolymers (Ormocer®s) for Dental Applications. MRS Online Proceedings Library 1994, 346(1): p. 143-149, https://doi.org/10.1557/PROC-346-143

Megjelent
2024-03-14
Hogyan kell idézni
DaubnerR. R., & VágJ. (2024). Posterior helyreállítások: direkt módon ORMOCER-rel és indirekt CAD/CAM eljárással, nanohibrid kompozit tömbből. Fogorvosi Szemle, 117(1), 26-31. https://doi.org/10.33891/FSZ.117.1.26-31
Rovat
Esetismertetés (case report)