Részleges kivehető fémlemezes műfogsorok tervezése a hazai gyakorlatban II.

  • Márta Radnai Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Tanszék, Szeged
  • Zoltán Baráth Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Tanszék, Szeged
  • Balázs Albert Dentha Fogászati Bt, Szeged
  • Tamás Tarjányi Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Orális Biológiai és Kísérletes Fogászati Tanszék, Szeged
  • Gyula Marada Pécsi Tudományegyetem Fogorvostudományi Szak, Fogpótlástani Tanszék, Pécs
Kulcsszavak: felelősség, fogorvos, fogtechnikus, öntött kapocs elhorgonyzású részleges kivehető fémlemezes műfogsor, tervezés

Absztrakt

Szakmai irányelvek, jogi, etikai útmutatók és szabályok vonatkoznak a fogorvosok feladataira és kötelességeire a betegellátással kapcsolatban, ezen belül az öntött kapocs elhorgonyzású részleges kivehető fémlemezes műfogsorok készítésére is. Vizsgálatunk célja volt annak felmérése, hogy a mindennapi gyakorlat szerint milyen mértékben követik ezen előírásokat a fogorvosok. Kérdőíves módszerrel gyűjtöttük az adatokat, és 88 fogorvos válaszait dolgoztuk fel. Eredményeink szerint a fogorvosoknak körülbelül fele (54,5%) küld pontos tervet fémlemez készítéséhez a laborba, a kapocstartó fogakat 88,5% jelöli meg, a kapcsok típusát 65,9% választja ki, a nagy összekötőkre nézve pedig 55,8%-uk ad utasítást. Az információátadás kisebbrészt rajzban (7 fő, 8,1%), nagyobbrészt szövegesen (29 fő, 33,7%) történik meg, és a legtöbben (50 fő, 58,2%) rajzos és szöveges utasítást küldenek. A fogorvosok nagyrészt készek a felelősséget vállalni hiba esetén, és fontosnak tartják a közös tervezést. Ahhoz, hogy az előírásoknak megfelelően a fogorvosok mindig, de legalábbis gyakrabban tervezzék meg a kivehető részleges fémlemezes fogpótlásokat a beteggel kapcsolatos információk birtokában, szükséges lenne az egyetemi képzésben és a továbbképzéseken az ilyen típusú pótlások készítéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek bővítése.

Megjelent
2021-06-21
Hogyan kell idézni
RadnaiM., BaráthZ., AlbertB., TarjányiT., & MaradaG. (2021). Részleges kivehető fémlemezes műfogsorok tervezése a hazai gyakorlatban II. Fogorvosi Szemle, 114(2), 63-67. https://doi.org/10.33891/FSZ.114.2.63-67
Rovat
Eredeti cikk (original article)

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei