A pH-ciklizálás jelentősége az amelogenesisben

  • Róbert Rácz Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Orálbiológiai Tanszék
  • Martin C. Steward School of Medical Sciences, University of Manchester, Manchester, United Kingdom
  • Pamela Denbesten Department of Orofacial Sciences, University of California, San Francisco, San Francisco, California, USA
  • Gábor Varga Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Orálbiológiai Tanszék
  • Beáta Kerémi Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Orálbiológiai Tanszék
Kulcsszavak: zománcfejlődés, pH-szabályozás, ameloblast, bikarbonát

Absztrakt

A zománcérés folyamatai hisztomorfológiai szinten jól ismertek, de a kristályképződés szabályozása, a háttérben álló
molekuláris mechanizmusok még jórészt ismeretlenek. A szájüregi hámból származó ameloblast sejtek irányítják a zománcérést. A mátrixfehérjék szekrécióján és a zománcalkotó ásványi anyagok transzportján kívül a pH-szabályozásnak központi jelentősége van a zománcérésben, ugyanis a kristályképződés nagy mennyiségű H+ felszabadulásával jár, amely semlegesítéséhez HCO3− szekréciója szükséges. Az érési fázis alatt kiemelt fontosságú a pH-ciklizálás jelensége, melynek során a szoros sejtkapcsolatok átrendeződése is megfigyelhető. A transzport- és szabályozó folyamatok genetikai vagy környezeti sérülése (pl. dentális fluorózis) a zománc hipomineralizációjához vezet. Ezen folyamatok felderítése céljából létrehoztunk egy funkcionális in vitro modellt. Ennek központi eleme, hogy permeábilis membránra ültetett, differenciáltatott ameloblast eredetű sejtek az ameloblastokra jellemző fehérjemarkereket expresszálják, szoros kapcsolatokat alakítanak ki, funkcionális szempontból polarizáltak, és vektoriális HCO3− szekrécióra képesek. Saját kísérletes munkánk eredményei hozzájárulnak az ameloblast sejtek pH-ciklizálást elősegítő molekuláris mechanizmusának megértéséhez.

Megjelent
2021-06-21
Hogyan kell idézni
RáczR., C. StewardM., DenbestenP., VargaG., & KerémiB. (2021). A pH-ciklizálás jelentősége az amelogenesisben. Fogorvosi Szemle, 114(2), 74-82. https://doi.org/10.33891/FSZ.114.2.74-82
Rovat
Összefoglaló cikk (review)

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei