Az alsó bölcsességfogak juxta-apikális radiolucenciája

Irodalmi összefoglaló

  • Kata Janovics Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Konzerváló Fogászati és Parodontológiai Tanszék
  • Balázs Soós Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék
  • Edina Lempel Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Konzerváló Fogászati és Parodontológiai Tanszék
  • Ágnes Bán Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Konzerváló Fogászati és Parodontológiai Tanszék
  • József Szalma Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék
Kulcsszavak: nervus alveolaris inferior sérülés, specifikus radiológiai rizikójelek, impaktált bölcsességfog, paraesthesia

Absztrakt

A juxta-apikális radiolucencia (JAR) egy olyan radiológiai jel, amely jól körülhatárolt radiolucens területként jelenik meg az alsó bölcsességfogak apikális és laterális felszínén. Egyes vizsgálatok alapján a JAR jelenléte közvetlen összefüggésbe hozható a bölcsességfog eltávolítása során bekövetkező nervus alveolaris inferior sérüléssel, míg más vizsgálatokban ezt nem bizonyították. Jelen tanulmányunk célja volt a nemzetközi szakirodalom áttekintése, és a JAR fogalmának bevezetése a hazai szakirodalomba. A JAR ismerete a gyakorló fogorvos, szájsebész számára mind diagnosztikai szempontból (pl. góckutatás-góctalanítás problémaköre, fogeltávolítás indikációinak tisztázása), mind a műtéttechnika szempontjából (kevésbé ellenálló sérülékenyebb terület) jelentőséggel bír.

Megjelent
2021-09-17
Hogyan kell idézni
JanovicsK., SoósB., LempelE., Bán Ágnes, & SzalmaJ. (2021). Az alsó bölcsességfogak juxta-apikális radiolucenciája: Irodalmi összefoglaló. Fogorvosi Szemle, 114(3), 106-112. https://doi.org/10.33891/FSZ.114.3.106-112
Rovat
Összefoglaló cikk (review)

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei