Új adatok az esztergomi egri korú (késő-oligocén–kora-miocén) gastropoda faunához

  • Zoltán Vicián Hungary, Budapest, Neptun utca 86. 10/42, e-mail: kauri72@gmail.com
  • Zoltán Kovács Hungary, Budapest, Kerékgyártó utca 27/A, e-mail: kzkovacszoltan@gmail.com
  • Gerhard Stein Germany, Lüneburg, Georg-Böhm-Straße 15, e-mail: gerhard-stein.lg@t-online.de
Kulcsszavak: Gastropoda, Paratethys, Esztergomi-medence, egri emelet, késő-oligocén, kora-miocén

Absztrakt

Jelen munka az Esztergom-Szentgyörgymező mellett feltárt egri korú (késő-oligocén – kora-miocén) rétegsor molluszkafaunájának részletesebb ismeretéhez járul hozzá 27 faj bemutatásával. Ezek közül 14 a lelőhelyről eddig még nem dokumentált ismert gastropoda-taxon. Néhány ritka species újonnan begyűjtött jó megtartású példányát is ábrázoljuk. A lelőhely gazdag faunája a tudományra nézve öt új faj leírását tette lehetővé: Calyptraea baldii n. sp., Cypraeorbis nadaii n. sp., Paziella (Paziella) modesta n. sp., Contortia zitae n. sp. és Clavatula danuvii n. sp. Új kombinációk: Tritia edentata (Báldi, 1966) nov. comb., Cordieria collectiva (Noszky, 1936) nov. comb., Stenodrillia oligocenica (Noszky, 1936) nov. comb. Több, korábban bevezetett egri korú molluszkafaj típuspéldánya 1956-ban megsemmisült, ezek közül öt, az esztergomi anyagban is előforduló taxon számára neotípust jelölünk ki: Euthriofusus szontaghi Noszky, 1936; Eoconus egerensis (Noszky, 1936); Cordieria collectiva (Noszky, 1936); Stenodrillia oligocenica (Noszky, 1936); Turricula telegdirothi (Noszky, 1936).

Megjelent
2019-07-06
Rovat
Értekezés