Új eredmények a pilisvörösvári Garancs-hegy bentonitkutatásában

  • Péter Kovács-Pálffy H–2518 Leányvár, Bécsi út 62., e-mail: kovacs.palffy.peter@gmail.com
  • Péter Kónya Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, e-mail: konya.peter@mfgi.hu
  • Mária Földvári Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, e-mail: foldvari56@t-online.hu
  • Judit Füri Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, e-mail: furi.judit@mfgi.hu
  • Beatrix Udvardi Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, e-mail: udvardi.beatrix@mfgi.hu
  • István Kovács Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, e-mail: kovacs.istvan.janos@mfgi.hu
Kulcsszavak: Magyarország, Garancs-hegy, bentonit, ásványtan, geokémia, szemcseméret-eloszlás, kationcsere-kapacitás

Absztrakt

A vizsgált terület a Garancs-hegy (289 m), amely Pilisvörösvártól északkeletre található kb. 1 km-re a Pilisvörösvárt Csobánkával összekötő út mentén. A bentonitot feltáró vízmosások a hegy DK-i oldalában találhatók. A kutatási terület nyugati részén a Fóti Formáció (kárpáti) jelenik meg. A hegy K-i részén található bentonitosodott tufa kora feltehetően badeni. A bentonitok a tufa hidrodiagenetikus átalakulása révén képződtek. Ezek vastagsága 8–11 m közé tehető.
A bentonit szmektitet tartalmaz (47–49%), nagyobb mennyiségben csillámok (illit/muszkovit – 9–14%), kvarc (20–28%) és földpátok (7–15%) jelennek meg. A kaolinit, cristobalit, goethit és amorf fázis mennyisége alárendelt. Ezt a bentonitot 1954 előtt rövid ideig bányászták. Kationcsere-képessége Ca2+-jellegű: Na+ (0,0295–0,0330), K+ (0,0185–0,0239), Ca2+ (0,2367–0,2518), Mg2+ (0,0986–0,1365) (cmol/kg). Duzzadóképességük 2,0–2,5 (természetes állapotban) és 5,0–15,0 (aktivált állapotban, 5% Na2CO3) (ml/2g).

Hivatkozások

BISHOP J., MADEJOVA J., KOMADEL P. & FROSCHL H. 2002: The influence of structural Fe, Al and Mg on the infrared OH bands in spectra of dioctahedral smectites. —Clay Minerals 37, 607–616.
CARLSON, L. 2004: Bentonite mineralogy. Part 1. Methods of investigation — a literature review & Part 2. Mineralogical research of selected bentonites. —Posiva Oy, Olkiluoto. Working Report, 108 p.
FRITS J. 1949: Adatok a magyar bentonitkérdéshez a Komlóskai (Tokaj-Hegyalja) előfordulással kapcsolatban. — Kézirat, Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, 20 p. (Bn. 34)
FRITS J. 1951: Bentonit-fullerföld előfordulások készletei 1950. évi adatok alapján. — Kézirat, Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, Budapest, 6 p. (T: 4579)
GATES, W. P. 2005: Infrared spectroscopy and the chemistry of dioctahedral smectites. — In: KLOPROGGE J. T. (ed.): The Application of Vibrational Spectroscopy to Clay Minerals and Layered Double Hydroxides, Clay Minerals Soc., Aurora, CO, pp. 125–168.
GYALOG L. (szerk.) 2005: Magyarázó Magyarország fedett földtani térképéhez. — Magyar Állami Földtani Intézet Térképmagyarázói, 188 p.
GYALOG L. 2013: Magyarország földtani térképe, 1:500 000. — A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet kiadványa.
GYALOG L. & SÍKHEGYI F. 2005: Magyarország földtani térképe, M=1:100 000. — CD. A Magyar Földtani Intézet Kiadványa, 88 szelvény.
HORUSITZKY F. 1950: Jelentés Magyarország bentonit készletéről. — Kézirat, Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, Budapest, 13 p. (Bn. 41)
KÁDÁR L.-NÉ 1982: Új bentonitféleségek kutatása, II. — Kézirat, Kutatási jelentés, Központi Bányászati Fejlesztési Intézet,
Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, 93 p. (T:12979)
KLUG, H. P. & ALEXANDER, L. E. 1954: X-ray diffraction procedures for polycrystalline and amorphous materials. — Wiley, New York, 716 p.
REICH L. 1951: Jelentés a mészkő-, bentonit-, ásványi festékanyag-, cement-, márga- és vízkészlet nyilvántartási táblázat-minták összeállításáról. — Kézirat, Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, Budapest, 4 p. (Ált. 19/a)
SCHAFARZIK F., VENDL A. & PAPP F. 1964: Geológiai kirándulások Budapest környékén. — Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 296 p.
SOLTI G. 1983: A kemenesháti bentonit prognózis javaslat (prognózis). — Kézirat, Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, Budapest, 184 p. (T:12332)
SZALAI T. 1949: Hazai fullerföld-bentonit előfordulások. — Kézirat, Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, Budapest, 3 p. (Bn. 36)
VADÁSZ E. 1960: Magyarország földtana. — Akadémiai Kiadó, Budapest, 646 p.
VARJÚGY. 1953: A magyar bentonit jelenlegi helyzete. — Kézirat, Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, Budapest, 14 p. (Bn. 53)
VARJÚ GY. 1954: Pilisvörösvári bentonitterület tájékoztató kutatásának összefoglaló jelentése. — Kézirat, Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, Budapest, 9 p. (Bn. 55)
VARJÚ GY. 1955: Pilisvörösvári bentonitterület tájékoztató kutatásának összefoglaló jelentése. — Kézirat, Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, Budapest, 10 p. (Bn. 59)
VARJÚ GY. 1964–1966: Magyarország bentonit előfordulásainak katasztere és távlati kutatási terve. — Kézirat, Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, Budapest, 102 p. (T:1820)
ZELENKA T. 1960: Kőzettani és földtani vizsgálatok a Dunazug-hegység DNy-i részén. — Földtani Közlöny 90/1, 83–102.
Megjelent
2016-03-01
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei