Măgureni-domb, Preluca Veche (Máramaros megye, Románia), egy hidrotermális szepiolit-lelőhely

  • Péter Kovács-Pálffy H–2518 Leányvár, Bécsi út 62., e-mail: kovacs.palffy.peter@gmail.com
  • Péter Kónya Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, e-mail: konya.peter@mfgi.hu
  • János Kalmár Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, e-mail: johannkalmar@gmail.com
  • Béla Fehér Department of Mineralogy, Herman Ottó Museum, e-mail: feherbela@upcmail.hu
  • Mária Földvári Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, e-mail: foldvari56@gmail.com
Kulcsszavak: Románia, Preluka-hegység, Măgureni Karbonát Formáció, dolomitok, pegmatitok, szepiolit, elemzési adatok

Absztrakt

A Preluca-hegységben (ÉNy-Erdély, Románia), a Măgureni-domb területén proterozoos metamorfizált karbonátos kőzetek (dolomitok és mészkövek) ismertek. A késői, hercíniai regionális metamorfózis alkalmával nagyszámú pegmatit test nyomult be a metamorf összletbe. A pegmatitok képződését diopszid-tremolit-flogopit összetételű szkarn kialakulása, majd hidrotermás folyamatok kísérték. A SiO2-tartalmú, alkáli, illetve semleges vizes oldatoknak a Mg-dús kőzetekkel való reakciója következtében magnéziumos agyagásvány-társulás képződött. Ezek közül mind ásványtani, mind gazdasági szempontból a szepiolit-előfordulások a legfontosabbak.
A lelőhely szepiolitja vékony teléreket és lencséket képez. Kísérő ásványai a talk, szaponit, klorit, kaolinit, markazit, kalcit és opál. Kémiai, röntgendiffrakciós, termoanalitikai, infravörös spektroszkópiai és elektronmikroszkópos vizsgálatok igazolták a majdnem tiszta Mg-szepiolit jelenlétét, kis mennyiségű alumínium- és vas-oxid beépüléssel. Ugyancsak kimutatható a Mg-ot koordináló és a szabad (zeolitos) víz jelenléte.
Végül bemutatjuk a technológiai kísérletek eredményeit is a szepiolit kitermelése, dúsítása és alkalmazása tekintetében.

Megjelent
2016-12-01
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei