Ásványtani mozaikok a Kárpát–Pannon régióból 3.

  • Béla Fehér Department of Mineralogy, Herman Ottó Museum, e-mail: feherbela@upcmail.hu
  • Sándor Szakáll Institute of Mineralogy and Geology, University of Miskolc
  • Ferenc Kristály Institute of Mineralogy and Geology, University of Miskolc
  • Norbert Zajzon Institute of Mineralogy and Geology, University of Miskolc
Kulcsszavak: sabelliit, elbait, pektolit, sérandit, phillipsit, kabazit, farmakolit, pikrofarmakolit, magneziofoitit, szodalit, retgersit

Absztrakt

Harmadik tanulmányunkban (SZAKÁLL et al. 2013, 2014a) további mozaikszerű információkat közlünk a Kárpát–Pannon régió új ásványtani eredményeiből. Az adatokat országok és lelőhelyek szerint csoportosítottuk. Az egyes „mozaikdarabokban” az ásványok pontos leírására és — döntően XRPD, SEM-EDX és EMPA általi — meghatározására, illetve a paragenezis tömör bemutatására koncentráltunk. A tanulmányunkban szereplő ásványok olykor első említések az egész régióból vagy legalábbis az illető lelőhelyről.
Magyarországról a balatonfüredi polimetallikus ércindikációból sabelliit, a darnózseli kavicstelepből elbait, a mecseki fonolitból pektolit és sérandit, illetve az alsótelekesi evaporittelepből előkerült bazaltból zeolitok (phillipsit, kabazit) vizsgálati adatait közöljük. Romániából a kirlibabai (Cârlibaba) ércesedésből annabergit-köttigit, míg Újmoldováról (Moldova Nouă) és
Sárosdornáról (Şaru Dornei) realgár kíséretében lévő farmakolit és pikrofarmakolit jelenlétét dokumentáljuk. Szlovákiából a korábban ismert kapkai turmalin fajbesorolását végeztük el (mikroszondás elemzés alapján magneziofoitit), kémiai és morfológiai adatokkal jellemeztük a bolgáromi (Bulhary) szodalitot, végül kimutattunk két másodlagos Ni-szulfátot (retgersit és nikkelhexahidrit) Dobsináról (Dobšiná).

Hivatkozások

ANTHONY, J. W., BIDEAUX, R. A., BLADH, K. W. & NICHOLS, M. C. 2003: Handbook of Mineralogy. Vol. V. Borates, carbonates, sulfates. — Mineral Data Publishing, Tucson, 813 p.
BACSÓ, Z. 1971: Nové minerály a nové surovinové možnosti Vihorlatu (New minerals and raw material perspective in the Vihorlat Mts.). — Mineralia Slovaca 3/11, 247–252 (in Slovak with English abstract).
DERCO, J., KOZÁČ, J. & OČENÁŠ, D. 1977: Nové poznatky o mineráloch a genéze sekundárnych kvarcitov lokality Kapka v centrálnom Vihorlate (New information about the mineralogy and genesis of secondary quartzites at Kapka locality in the central Vihorlat Mts. area). — Mineralia Slovaca 9/3, 185–205 (in Slovak with English abstract).
ĎUĎA, R. & OZDÍN, D. 2012: Minerály Slovenska [Minerals of Slovakia]. — Granit, Prague, 480 p. (in Slovak)
FARSANG, S., SZAKÁLL, S., OZDÍN, D., ZAJZON, N. & GAÁL, Ľ. 2014: A Cseres-hegység (Cerová vrchovina, Szlovákia) vulkanitjainak ásványai (Minerals of volcanites of the Cerová Highlands, Slovakia). — In: FEHÉR, B. (ed.): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére (In the attraction of minerals. Studies in honour of the 60-year-old Sándor Szakáll). Herman Ottó
Múzeum & Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, 27–43 (in Hungarian with English abstract).
GHERGARI, L., OLARU, G. & TRANDAFIR, V. 1992: Arsenic minerals at Şarul Dornei, Suceava region. — Romanian Journal of Mineralogy 75/1 (suppl.), 12.
HENRY, D. J., NOVÁK, M., HAWTHORNE, F. C., ERTL, A., DUTROW, B. L., UHER, P. & PEZZOTTA, F. 2011: Nomenclature of the tourmalinesupergroup minerals. — American Mineralogist 96, 895–913.
HENTSCHEL, G. 1987: Die Mineralien der Eifelvulkane. — Lapis Monographie, Weise Verlag, München. 176 p.
HOLLAND, T. J. B. & REDFERN, S. A. T. 1997: Unit cell refinement from powder diffraction data: the use of regression diagnostics. — Mineralogical Magazine 61, 65–77.
JAMBOR, J. L. & DUTRIZAC, J. E. 1995: Solid solutions in the annabergite-erythrite-hörnesite synthetic system. — Canadian Mineralogist 33, 1063–1071.
KOLITSCH, U., POSTL, W., BOJAR, H. P. & TRATTNER, W. 2009: Die Mineralvorkommen im Bazalt des Pauliberges. — In: GÖTZINGER, M. A. & HUBER, P. (eds): Die Mineralien des Burgenlandes. Geologie, Mineralogie und mineralische Rohstoffe. Arbeiten aus dem Burgenland Band 126, Eisenstadt. 83–100.
KONEČNÝ, V. & LEXA, J. 2003: Evolution of the phreatomagmatic/extrusive/intrusive complex of the Bulhary maar-diatreme volcano in Southern Slovakia. — Geolines 15, 47–51.
KRISTÁLY, F. & SZAKÁLL, S. 2009: Regional distribution of As-minerals on Neogene volcanic arc – cretaceous flysch boundary in the Romanian East Carpathians. — Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft 155, 94.
MELCZER, G. 1907: Gömörmegye ásványai [Minerals of Gömör county]. — In: EISELE, G. (ed.): Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének bányászati monográfiája [Mining monography of Gömör and Kishont legally united counties]. Selmecbánya, Joerges Ágost özvegye és fia nyomdája, 521–546 (in Hungarian).
NOVÁK, M. & SELWAY, J. B. 1997: Locality No. 1. Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko hill. A large lepidolite subtype pegmatite dike. — In: NOVÁK, M. & SELWAY, J. B. (eds): Tourmaline 1997 International Symposium on Tourmaline. Field trip guidebook. Nové Město na Moravě, 23–38.
OLMI, F., SANTUCCI, A. & TROSTI-FERRONI, R. 1995: Sabelliite, a new copper-zinc arsenate-antimonate mineral from Sardinia, Italy. — European Journal of Mineralogy 7, 1325–1330.
PAPP, F. & MÁNDY, T. 1955: Rézércnyomok Balatonfüreden (Traces of copper ore at Balatonfüred, Central Western Hungary). — Földtani Közlöny 85, 457–459 (in Hungarian with English and Russian abstracts).
PASSAGLIA, E. 1970: The crystal chemistry of chabazites. — American Mineralogist 55, 1278–1301.
RĂDULESCU, D. & DIMITRESCU, R. 1966: Mineralogia topografică a Romăniei [Topographical mineralogy of Romania]. — Edit. Academiei, Bucureşti, 376 p. (in Romanian)
STURMAN, B. D. 1976: New data for köttigite and parasymplesite. — Canadian Mineralogist 14, 437–441.
SZAKÁLL, S. & KRISTÁLY, F. (eds) 2010: Mineralogy of Székelyland, Eastern Transylvania, Romania. — Csík County Nature and Conservation Society, Sfântu Gheorghe-Miercurea Ciuc-Târgu Mureş. 321 p.
SZAKÁLL, S., FEHÉR, B., KRISTÁLY, F. & ZAJZON, N. 2013: Mineralogical mosaics from the Carpathian–Pannonian region 1. — Földtani Közlöny 143, 177–187.
SZAKÁLL, S., FEHÉR, B., KRISTÁLY, F. & ZAJZON, N. 2014a: Mineralogical mosaics from the Carpathian–Pannonian region 2. — Földtani Közlöny 144, 445–468.
SZAKÁLL, S., JÁGER, V., FEHÉR, B. & ZAJZON, N. 2014b: A mecseki fonolit ritkaföldfémtartalma és ásványi hordozói [Rare-earth content and its mineral carriers of phonolite of Mecsek Mts., Hungary]. — In: SZAKÁLL, S. (ed.): Ritkaföldfémek magyarországi földtani képződményekben [Rare-earth elements in geological formations of Hungary]. CriticEl Monográfia 5. Milagrossa kft., Miskolc, 47– 66 (in Hungarian)
TAKÉUCHI, Y., KUDOH, Y. & YAMANAKA, T. 1976: Crystal chemistry of the serandite-pectolite series and related minerals. — American Mineralogist 61, 229–237.
ZAJZON, N., VÁCZI, T., FEHÉR, B., TAKÁCS, Á., SZAKÁLL, S. & WEISZBURG, T. G. 2013: Pyrophanite pseudomorphs after perovskite in
Perkupa serpentinites (Hungary): a microtextural study and geological implications. — Physics and Chemistry of Minerals 40, 611– 623.
ZAJZON, N., SZENTPÉTERI, K., SZAKÁLL, S. & KRISTÁLY, F. 2015: The origin of the Avram Iancu U-Ni-Co-Bi-As mineralization, Băiţa
(Bihor) metallogenic district, Bihor Mts., Romania. — International Journal of Earth Sciences 104, 1865–1887.
ZELENKA, T., KALÓ, J. & NÉMETH, N. 2005: Az alsótelekesi gipsz-anhidrit dóm szerkezete (The structure of the gypsum-anhydrite dome at Alsótelekes). — Földtani Közlöny 135, 493–511 (in Hungarian with English abstract).
ZEPHAROVICH, V. 1859: Mineralogisches Lexicon für das Kaiserthum Österreich. I. Band — Braumüller, Wien. 627 p.
Megjelent
2016-03-01
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei