Az online eszközök használatának hatása a tudatos szájápolási szokások kialakítására fiatal felnőtt korban

Kulcsszavak: szájápolás, orálhigiéné, edukáltság, szokások, videóanyag

Absztrakt

Bevezetés: Az online eszközök számos lehetőséget nyújtanak az orális egészségfejlesztés területén. Az előre elkészített
videók és emlékeztető üzenetek fontos kiegészítő eszközei lehetnek a kezeléseknek. A fiatal felnőttek szájhigiénés
ismereteinek, szokásainak és önhatékonyságának felmérését és fejlesztését céloztuk meg kísérleti és kontrollcsoportos,
6 hetes longitudinális vizsgálatunk keretében.
Páciensek és módszer: Saját fejlesztésű kérdőívek segítségével mértük fel a résztvevők Orálhigiénés Szokásait (OSz),
Dentális Edukáltságát (DE) és Önhatékonyságát (ÖH) az első adatfelvételkor (T0). Ezt követően a résztvevők azonnal
megtekintettek egy informáló videót, majd a DE ismételt kitöltése történt (T1). A résztvevők véletlenszerű csoportba sorolását
követően csak a kísérleti csoport tagjai kaptak e-mail-üzeneteket heti 2 alkalommal, melyek videórészleteket és
infógrafikákat tartalmaztak. Az utolsó adatfelvételkor (T2) történt meg mindkét csoport ismételt felmérése az OSz, DE
és ÖH skálák alkalmazásával.
Eredmények: 50 fő töltötte ki a kérdőíveket a T2 időpontban is, 27 fő a kontroll-, 23 fő a kísérleti csoport tagjaként.
A DE szignifikáns javulást mutatott a kontroll- és kísérleti csoportban egyaránt T0–T1 (p < 0,001; p = 0,002) és T0–T2
(p < 0,001; p < 0,001) időpontok összehasonlításakor, azonban egyik csoportban sem volt jelentős a T1 és T2 időpontok
közötti különbség, továbbá a csoportok között sincs szignifikáns eltérés a T2 időpontban. Az OSz esetében csak
a kísérleti csoportban mérhető szignifikáns különbség a T0 és T2 időpontok között (p = 0,010), akár csak az ÖH esetében
(p = 0,028).
Megbeszélés: Eredményeink azt igazolják, hogy a tudásszint javulásához elegendő lehet egy tájékoztatási alkalom
is, azonban az orálhigiénés szokások megváltoztatása és az önhatékonyság növelése érdekében fontos az ismételt információátadás,
cselekvésre motiválás, melynek hatékony formája lehet egy komplex videóanyag.

Hivatkozások

ARAÚJO M R, ALVAREZ M J, GODINHO C A, ROBERTO M S: An eight‐month randomized controlled trial on the use of intra‐oral cameras and text messages for gingivitis control among adults. Int J Dent Hyg 2019, 17:202-213. https://doi.org/10.1111/idh.12391

GERA I, GYÖRFI A: A magyar lakosság orális egészségügyi ismeretei és szájhigiéniás szokásai egy kérdőíves reprezentatív felmérés alapján. Magy Fogorv 2016, 25:92-98. http://repo.lib.semmelweis.hu//handle/123456789/3620 (2022.07.18.)

HASHEMIAN T S, KRITZ‐SILVERSTEIN D, BAKER R: Text2Floss: the feasibility and acceptability of a text messaging intervention to improve oral health behavior and knowledge. J Public Health Dent 2015; 75: 34-41. https://doi.org/10.1111/jphd.12068

JADHAV H C, DODAMANI A S, KARIBASAPPA G N, NAIK R G, KHAIRNAR M R, DESHMUKH M A, VISHWAKARMA P: Effect of reinforcement of oral health education message through short messaging service in mobile phones: a quasi-experimental trial. Int J Telemed Appl 2016; 2016:7293516. https://doi.org/10.1155/2016/7293516

LANGELIER M, CONTINELLI T, MOORE J, BAKER B, SURDU S: Expanded scopes of practice for dental hygienists associated with improved oral health outcomes for adults. Health Aff 2016; 35:2207-2215. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2016.0807

MARCHETTI G, FRAIZ F C, NASCIMENTO W M D, SOARES G M S, ASSUNÇÃO L R D S: Improving adolescents’ periodontal health: evaluation of a mobile oral health App associated with conventional educational methods: a cluster randomized trial. Int J Paediatr Dent 2018; 28:410-419. https://doi.org/10.1111/ipd.12371

MCCRACKEN G I, JANSSEN J, SWAN M, STEEN N, DE JAGER M, HEASMAN P A: Effect of brushing force and time on plaque removal using a powered toothbrush. J Clin Periodontol 2003; 30:409-413. https://doi.org/10.1034/j.1600-051x.2003.20008.x

SCHEERMAN J F, VAN MEIJEL B, VAN EMPELEN P, VERRIPS G H, VAN LOVEREN C, TWISK J W, PAKPOUR A H, VAN DER BRAAK M C, KRAMER G J: The effect of using a mobile application (“WhiteTeeth”) on improving oral hygiene: A randomized controlled trial. Int J Dent Hyg 2020; 18:73-83. https://doi.org/10.1111/idh.12415

SCHLUTER P, LEE M, HAMILTON G, COE G, MESSER-PERKINS H, SMITH B: Keep on brushing: a longitudinal study of motivational text messaging in young adults aged 18–24 years receiving work and income support. J Public Health Dent 2015; 75:118–125. https://doi.org/10.1111/jphd.12079

VIDEÓANYAG ELÉRHETŐSÉGE: https://www.youtube.com/watch?v=g2oCfKEsmTg

Megjelent
2023-06-19
Hogyan kell idézni
FehérA., & BiróE. M. (2023). Az online eszközök használatának hatása a tudatos szájápolási szokások kialakítására fiatal felnőtt korban. Fogorvosi Szemle, 116(2), 50-56. https://doi.org/10.33891/FSZ.116.2.50-56
Rovat
Eredeti cikk (original article)