3D nyomtatható flexibilis akrilát alapú gyanta előállítása és jellemzése

Kulcsszavak: 3D nyomtatás, SLA technika, flexibilis akrilát polimer, fotopolimer, szakítószilárdság, polimerizációs konverzió

Absztrakt

Jelen munka célja 3D nyomtatható gyanta előállítása, amely a polimerizáció után flexibilis tulajdonságokat mutat, valamint
mechanikai és fizikokémiai jellemzése a polimerizált objektumoknak. A kísérleti gyanta butil-akrilát (BA) és uretándimetakrilát
monomereket tartalmazott 7:3 tömeg arányú keverékben, valamint fenil bis (2,4,6-trimetilbenzoil) foszfin
oxid fotoiniciátort (BAPO) 0,2 m/m%-ban és etil 4-(dimetilamino) benzoát koiniciátor 0,4 m/m%-ban. Szakítószilárdsági
vizsgálat (Instron 5544) elvégzéséhez a próbatestek 1, 2 és 5 percig polimerizálódtak fogászati fénykályhában. A polimerizációs
konverzió (DC) meghatározása céljából FT-IR spektroszkóppal mérések készültek a próbatestek tetején és
alján. A polimer szakítószilárdsági értékei növekedtek a polimerizációs idővel. Ennek hátterében a magasabb DC értékek
állnak, amelyeket a mért DC adatok alátámasztanak. A kísérleti gyanta próbanyomtatása sikeres volt, így a gyanta
használható SLA 3D nyomtatókban.

Hivatkozások

BARSZCZEWSKA-RYBAREK IM.: A GUIDE THROUGH THE DENTAL DIMETHACRYLATE POLYMER NETWORK STRUCTURAL CHARACTERIZATION AND INTERPRETATION OF PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES. MATERIALS (BASEL). 2019:12:4057. https://doi.org/10.3390/ma12244057

BECK S., NARAIN R.: POLYMER SYNTHESIS. IN , EDITED BY NARAIN R: POLYMER SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY. ELSEVIER, AMSTERDAM, 2020; 21-85. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816806-6.00003-0

BORGES A, CHASE M, NIEDERBERGER A, GONZALEZ M, RIBEIRO A, PASCON F, ET AL. A CRITICAL REVIEW ON THE CONVERSION DEGREE OF RESIN MONOMERS BY DIRECT ANALYSES. BRAZILIAN DENT SCI. 2013:16. https://doi.org/10.14295/bds.2013.v16i1.845

COLLARES FM, PORTELLA FF, LEITUNE VC, SAMUEL SM: DISCREPANCIES IN DEGREE OF CONVERSION MEASUREMENTS BY FTIR. BRAZ ORAL RES 2013:27:453-454.

DURNER J, OBERMAIER J, DRAENERT M, ILIE N.: CORRELATION OF THE DEGREE OF CONVERSION WITH THE AMOUNT OF ELUTABLE SUBSTANCES IN NANO-HYBRID DENTAL COMPOSITES. DENT MATER. 2012:28:1146-1153. https://doi.org/10.1016/j.dental.2012.08.006

ETEMAD-SHAHIDI Y, QALLANDAR OB, EVENDEN J, ALIFUI-SEGBAYA F, AHMED KE: ACCURACY OF 3-DIMENSIONALLY PRINTED FULL-ARCH DENTAL MODELS: A SYSTEMATIC REVIEW. J CLIN MED. 2020:9:3357. https://doi.org/10.3390/jcm9103357

HTTPS://FORMLABS.COM/MATERIALS/FLEXIBLE-ELASTIC/ (2022.08.01.)

HTTPS://DENTAL.FORMLABS.COM/STORE/MATERIALS/IBT-RESIN/ (2022.08.01.)

HTTPS://DENTAL-MEDIA.FORMLABS.COM/DATASHEETS/2102519-TDS-ENUS-0.PDF (2022.08.01.)

MANÓ S, KŐVÁRI VZS, SZABÓ J, CSÁMER L, KOVÁCS ÁÉ, SOÓSNÉ HORVÁTH H ÉS MTSAI.: 3D NYOMTATÁS ALAPÚ CRANIOPLASZTIKA SZILIKON ÖNTÉSZETI MÓDSZEREK ÉS CSONTCEMENT ALKALMAZÁSÁVAL BIOMECH HUNG, 2008:13:15-20. https://doi.org/10.17489/biohun/2020/1/05

MONTERUBBIANESI R, ORSINI G, TOSI G, CONTI C, LIBRANDO V, PROCACCINI M ET AL: SPECTROSCOPIC AND MECHANICAL PROPERTIES OF A NEW GENERATION OF BULK FILL COMPOSITES. FRONT PHYSIOL. 2016:7:652. https://doi.org/10.3389/fphys.2016.00652

RE D, DE ANGELIS F, AUGUSTI G, AUGUSTI D, CAPUTI S, D'AMARIO M ET AL.: MECHANICAL PROPERTIES OF ELASTOMERIC IMPRESSION MATERIALS: AN IN VITRO COMPARISON. INT J DENT. 2015:428286. https://doi.org/10.1155/2015/428286

SCHNEIDER LF, CONSANI S, OGLIARI F, CORRER AB, SOBRINHO LC, SINHORETI MA.: EFFECT OF TIME AND POLYMERIZATION CYCLE ON THE DEGREE OF CONVERSION OF A RESIN COMPOSITE. OPER DENT. 2006:31:489-495. https://doi.org/10.2341/05-81

SZALÓKI M., JAVADI H., KHANDAN S., YOUSSEF A. S., GÁLL J., HEGEDŰS C.: 3D NYOMTATHATÓ BIOKOMPATIBILIS MODELL ALAPANYAGOK POLIMERIZÁCIÓS TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA. FOGORV SZLE 2019:112:70-76. https://doi.org/10.33891/FSZ.112.3.70-76

TIAN Y, CHEN C, XU X, WANG J, HOU X, LI K ET AL.: A REVIEW OF 3D PRINTING IN DENTISTRY: TECHNOLOGIES, AFFECTING FACTORS, AND APPLICATIONS. SCANNING. 2021:9950131. https://doi.org/10.1155/2021/9950131

Megjelent
2023-09-14
Hogyan kell idézni
SzalókiM., Akhtar KabliA., & HegedűsC. (2023). 3D nyomtatható flexibilis akrilát alapú gyanta előállítása és jellemzése. Fogorvosi Szemle, 116(3), 104-109. https://doi.org/10.33891/FSZ.116.3.104-109
Rovat
Eredeti cikk (original article)

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei