Fiatalkori hydantion terápia okozta ínyfibrózis kombinált parodontális sebészi-ortodonciai kezelése - Esetismertetés és irodalmi összefoglalás

  • Nóra Tari Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika
  • Gábor Fábián Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
  • Miklós Kaán Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
  • István Gera Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika
Kulcsszavak: ínymegnagyobbodás, hidantoin, belső fordított gingivectomia, Angle II rendellenesség, bimaxillaris direktbond készülék

Absztrakt

A közlemény célja bemutatni egy hidantoin származékkal kezelt 14 éves kislány súlyos ínyhiperpláziás esetét, teljeskörű parodontális és fogszabályozó kezelésének menetét és eredményét, valamint áttekinteni a gyógyszer okozta ínymegnagyobbodások feltételezett patomechanizmusának irodalmát.
Az ínymegnagyobbodás gyakori mellékhatása több krónikusan alkalmazott gyógyszernek. Korábban gyakori volt epi-
lepsziás gyermekek hidantoin származékok okozta fibrotikus ínymegnagyobbodása, viszont a terápiás protokollok változása következtében az utóbbi években már alig találkozhatunk ilyen fiatal epilepsziás pácienssel. Ezért tartjuk érdemesnek egy hidantoin származékkal kezelt epilepsziás kislány esetének bemutatását, ahol a közel 6 éves komplex parodontális és fogszabályozó kezeléssel sikerült visszaadni a kislány életkedvét, önbecsülését és javítani pszichés állapotát.
Esetismertetés: Egy 14 éves epilepsziás leánygyermek 2013-ban jelentkezett súlyos, mind a két állcsontra kiterjedő, homogén, fibrotikus ínymegnagyobbodással. A nagyrohamos epilepszia miatt a gyermek nyolcéves kora óta szedett hidantoin származékokat. A jelentős ínyduzzanat korlátozta a fogak előtörését, jelentős fonációs zavart okozott, valamint lelkileg is megterhelte a kis pácienst. Helyi érzéstelenítésben a maxilla frontális szextánsában, apicálisan elcsúsztatott lebenytechnikával laterálisan, illetve a mandibulán belső fordított gingivectómiával több lépésben távolítottuk el a fibrotikus ínytömeget. Mivel a megnagyobbodott íny jelentős mértékben zavarta a fogak előtörését, és a gyermeknek Angle II típusú szkeletális ortodonciai rendellenessége volt, a sebészi fázist követően a két felső caninus buccalis ektópiás pozícióját bimaxilláris direktbond készülékkel korrigáltuk, és közel hároméves fogszabályozó kezelést követően, az akkor már 19. életévébe lépő fiatal fogászati-parodontális státusa, okklúziója teljesen rendeződött.

Megjelent
2019-12-16
Rovat
Esetismertetés (case report)