Előzetes eredmények a késői kora-pleisztocén Somssich-hegy 2 (Villányi-hegység) ősgerinces-lelőhely kétéltűinek vizsgálatában

  • Zoltán Szentesi

Absztrakt

A villányi Somssich-hegy 2 késői kora-pleisztocén lelőhely üledékeiben az eddigi vizsgálatok során hat kétéltűfaj (Bombina cf. variegata, Pelobates fuscus, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla cf. arborea és Rana cf. temporaria) jelenlétét
sikerült kimutatni. A leletegyüttest juvenilis egyedek szinte kizárólag csak izolált csontjai alkotják. A kétéltű faunában a rétegsoron belül a szárazságtűrő fajok dominálnak a vízkedvelőkkel szemben. Ez azt sugallja, hogy többnyire száraz,
füves puszta volt az egykori területen az uralkodó környezet. Azonban ezt legalább háromszor a vizsgált üledékek lerakódása alatt nedvesebb klíma, és ehhez kapcsolódóan zártabb növénytakaró, erdős, ligeterdős környezet váltotta fel,
ahol a közelben egy folyó vagy tó alkothatott nagyobb állandó víztükröt.

Megjelent
2019-12-05
Rovat
Értekezés