Direkt restauratív technikák összehasonlítása MOD kavitással rendelkező fogakban üvegszálas anyagok felhasználásával – előzetes tanulmány

  • Tekla Sáry Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék
  • Katalin Nagy Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, Szájsebészeti Tanszék
Kulcsszavak: MOD kavitás, kompozit tömés, rövid üvegszálas kompozit, üvegszálas háló

Absztrakt

Bevezetés: Kutatásunkban különböző üvegszálas anyagokkal és eltérő direkt technikákkal II. osztályú mezio-okkluzo-disztális (MOD) üregekbe elkészített direkt restaurátumokat hasonlítottunk össze statikus törési ellenállási teszt segítségével.
Anyag és módszer: 72 alsó moláris fogat 6 csoportba osztottunk (n = 12). A kontrollként szolgáló csoporton kívül az összes fogba II. osztályú MOD kavitásokat fúrtunk, majd ezeket vegyesen üvegszálas hálóval, rövid üvegszálas kompozittal (SFRC) és hagyományos kompozittal restauráltuk. A fogak tesztelése statikus törési ellenállással történt, az értékeket Newtonban regisztráltuk. A létrejött törés mintázatát is értékeltük.
Eredmények: Az ép fogak (2099 ± 351,04 N), a 3. (SFRC – 1645 ± 457 N) és 6. csoportok (körkörösen elhelyezett üvegszálas háló – 2019 ± 352 N) értékei között nem volt szignifikáns különbség.
Megbeszélés: A mechanikai tesztelés eredményeként leginkább a körkörösen elhelyezett üvegszálas hálóval restaurált csoport értékei közelítették meg az ép fogak törési ellenállási értékeit. A hagyományos kompozit restaurátummal ellátott fogak szignifikánsan gyengébben teljesítettek, mint a kontroll csoport fogai.

Megjelent
2019-12-16
Hogyan kell idézni
SáryT., & NagyK. (2019). Direkt restauratív technikák összehasonlítása MOD kavitással rendelkező fogakban üvegszálas anyagok felhasználásával – előzetes tanulmány. Fogorvosi Szemle, 112(4), 117-122. https://doi.org/10.33891/FSZ.112.4.117-122
Rovat
Eredeti cikk (original article)