Folyóiratok

 • Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae

  Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae publishes original works in the fields of animal taxonomy and systematics, zoogeography, animal ecology and behaviour, population biology, biodiversity studies and nature conservation problems of international interest. Beside research articles, reviews and opinion papers are very welcome. Publishing short communication, check list, catalogue or new species for a given area is not in focus our publishing policy. This journal is a fairly rapid (average time from submission to publishing was about 10 months in the last decade). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae is published quarterly in four issues in February, May, August, and November. The journal is indexed in BIOSIS, Biological Abstracts, Abstracts of Entomology, CAB Abstracts, Forest Science Database, Current Contents, Human Genom Abstracts, Science Citation Index Expanded, Zoological Records.

 • Agrár- és Környezetjog

  Az Agrár- és Környezetjog című folyóirat a CEDR-Magyar Agrárjogi Egyesület évente két alkalommal frissülő elektronikus folyóirata. A periodika teret biztosít a kutatási eredmények közzétételéhez, azok megismerését teszi lehetővé. A kutatók közötti információcsere előmozdítását, a jogtudomány agrárjogi tárgykörben elért eredményeinek széles körben való megismertetését szolgálja a folyóirat. Bemutatja a Közös Agrárpolitikával és annak magyarországi alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket, amelyek az agrár- és vidékfejlesztés jogkutatási területén merülnek fel. A periodika nyitott az agrár- és vidékfejlesztési kormányzati szervek és nemzetközi szervezetek számára megfogalmazott vélemények, javaslatok közzétételére.

 • Belügyi Szemle

  A Belügyi Szemle a Belügyminisztérium szakmai, tudományos folyóirata. A folyóirat havonta jelenik meg nyomtatásban, magyar nyelven. Angol nyelvű kéziratok megjelentetésére a Belügyi Szemle online különszámában van lehetőség, amely évente négy alkalommal kerül megjelentetésre online formában. A szerkesztőség a folyóiratban elsősorban a rendészettudomány, az állam- és jogtudomány, a társadalomtudományok, a természettudományok és ezen határtudományok területeit érintő publikációkat jelentet meg. A folyóirat az MTA IX Gazdasági- és Jogtudományok Osztály, Állam- és Jogtudományi Bizottsága döntése értelmében „A” kategóriás folyóiratnak minősül. 

 • Central European Journal of Comparative Law

  The Central European Journal of Comparative Law (CEJCL) aims at establishing itself as a comparative legal research forum that analyses both private and public law of primarily, but not exclusively, European countries. Manuscripts from the field of comparative politics are also accepted. Both the CEJCL research topics and adopted approach are relevant to the Central European and East Central European region, and hence, it also intends to build its reputation as a major publication within this region. CEJCL prefers thematic issues to advance more straightforward comparability. Ensuring the ‘best practises’ and making different legal solutions available and interpretable to the relevant group of countries is of utmost importance to CEJCL.

 • Fogorvosi Szemle

  A Fogorvosi Szemle (Stomatologia Hungarica) a Magyar Fogorvosok Egyesületének tudományos folyóirata. Elsősorban a fogászat és az orális biológia különböző területén végzett kutatások eredményeiből született eredeti közlemények fóruma. Publikálási lehetőséget biztosít a fogászattal kapcsolatos interdiszciplináris kutatási eredményeknek és összefoglaló közleményeknek.

 • Fordítástudomány

  A Fordítástudomány magyar nyelvű, lektorált tudományos folyóirat, amelyet az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke indított 1999-ben. A folyóirat évente kétszer jelenik meg, alcíme: Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből.

 • Földrajzi Közlemények

  A Földrajzi Közlemények a Magyar Földrajzi Társaság negyedévente megjelenő tudományos folyóirata, a földrajztudomány vezető magyar nyelvű folyóirata, a földrajzi gondolatok és kutatási eredmények közreadásának egyik legonfontosabb anyanyelvi fóruma. A folyóirat elsősorban a természetföldrajz és a társadalomföldrajz témakörébe tartozó írásokat közöl, de helyet ad a Magyar Földrajzi Társaság működését és tevékenységét érintő beszámolóknak is. A Földrajzi Közlemények természetesen nyitott és nagy érdeklődést mutat a rokon tudományok képviselőinek publikációi iránt is. A tanulmányok nyomtatásban fekete-fehér formátumban, online pedig színesben jelennek meg évente négy alkalommal.

 • Földtani Közlöny

  A Földtani Közlöny — a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) hivatalos tudományos szakfolyóirata  — 1871 óta jelenik meg, jelenleg évente négy füzetben, magyar és angol nyelven. Célja a Kárpát-Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, eredeti, új tudományos eredmények megjelentetése.  A tanulmányokat független szakértők bírálják el. A folyóirat ezenkívül  a Társulattal és szakmai életünkkel kapcsolatos információkat is közöl. Az MFT döntésének köszönhetően a folyóirat 2017-től nyílt hozzáférésű.

 • Hungarian Geographical Bulletin

  The journal is aimed to publish the most important theoretical and empirical results and achievements born in physical and human geography in Hungary and geographical institutes of Central Europe. The journal offers a wide range of topics featuring the factors of the geographical environment with a special reference to the natural resources and socio-economic relations and the emerging environmental hazards and socio-economic problems of the 21st century in Central European context.

 • Kaleidoscope : művelődés-, tudomány- és orvostörténeti folyóirat

  A Kaleidoscope évente két füzetben megjelenő folyóirat. Kutatásaink középpontjában az ember áll:  az egészség-betegség, a gyógyítás szemlélete, az orvosi antropológia, a betegségek, járványok, a caritas, könyörületesség, az egészséges életre törekvés és mindaz, ami az orvostörténet tárgya, s azok tágabb értelmezése a tudományok és a művelődéstörténet területein, az ókortól napjainkig. A magyar mellett angol és német nyelvű tanulmányok is benyújthatók.

 • Magyar Könyvszemle

   A Magyar Könyvszemle könyv- és sajtótörténeti folyóirat, 1876 óta jelenik meg, évente négy füzetben. A Magyar Tudományos Akadémia alapította, lapgazdái az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és az Országos Széchényi Könyvtár. A folyóirat a könyvszakma, a medievisztika, a reneszánszkutatás (ezeken belül főként a kodikológia), a kora újkori, az új- és modernkori sajtótörténet, valamint az ezekkel összefüggő irodalom- és művelődéstörténeti stúdiumok hazai fóruma. A magyar mellett angol, német és francia nyelvű tanulmányok is benyújthatók.

 • Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok

  Folyóiratunkba a gazdaság- és társadalomtudomány területével foglalkozó tanulmányokat várjuk, melyek épülhetnek empirikus kutatásra, szakirodalom szisztematikus feldolgozására, módszertani fejlesztések bemutatására vagy valamilyen újszerű, kritikai megközelítésre. Online folyóiratunkban megjelenő minden publikáció magyar és angol nyelvű absztrakttal, kulcsszavakkal, illetve JEL kóddal rendelkezik. A köteteinkben megjelenő cikkeket/tanulmányokat dupla vak lektorálásnak vetjük alá. Kiadványunk Open Access. A témák kiírása folyamatosan történik. Évente 4 kiadvány megjelenését tervezzük.


   

 • Névtani Értesítő

  A Névtani Értesítő a magyar névkutatás 1979-ben alapított, lektorált, az ERIH által jegyzett szakfolyóirata. Kiadója az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és a Magyar Nyelvtudományi Társaság. A folyóirat Tanulmányok rovata új kutatási eredmények közlésének ad helyet; Műhely rovatában aktuális hazai és nemzetközi munkálatokról, szakmai eseményekről számol be; Könyvszemle és Folyóiratszemle rovatai a magyar és a külföldi szakirodalom újabb kiadványairól közölnek ismertetéseket. A folyóiratban megjelenő cikkek szerzői széles szakmai körből, a nyelvészet és a társtudományok magyarországi és határokon túli kutatói közül kerülnek ki. A Névtani Értesítő több nemzetközi névtudományi szakfolyóirattal tart fenn kapcsolatot, számait többük rendszeresen szemlézi. Kötetei angol tartalomjegyzékkel és tartalmi összefoglalókkal jelennek meg.

 • Tánc és Nevelés

  Tánc és Nevelés a Magyar Táncművészeti Egyetem Pedagógia és Pszichológia Tanszékének tudományos folyóirata, mely tanulmányokat közöl a tánc- és a társadalomtudományok interdiszciplináris területeiről - különös tekintettel a tánc neveléstudományi és pszichológiai szempontú megközelítéseire. A Tánc és Nevelés angol és magyar nyelven is fogad tanulmányokat, melyek épülhetnek empirikus kutatásra, szakirodalom szisztematikus feldolgozására, vagy módszertani fejlesztések bemutatására. A cikkek dupla-vak lektoráláson mennek keresztül. A diamant open access folyóirat évente kétszer jelenik meg online és nyomtatott formátumban angol és magyar nyelven egyaránt. 

 • Information Bulletin on Variable Stars

  IBVS is an international, peer-reviewed, fully open-access, electronic-only Astronomical journal focused on the research of variable stars.