Monolitikus cirkónium-dioxid fogpótlások anyagának spektrofotometriai vizsgálata

Kulcsszavak: kerámia, monolitikus, cirkónium-dioxid,, spektrofotometria, CIEDE2000

Absztrakt

Bevezetés: Világszerte egyre szélesebb körben alkalmazzák a cirkónium-dioxid kerámiákat monolitikus fogpótlások anyagaként. A teljes kerámiarendszerek esetén a végleges restaurátum esztétikáját a kerámiaanyag színén túl olyan további tényezők is befolyásolják, mint a csonkszín, a kerámia vastagsága és transzlucenciája, illetve a cement színe és rétegvastagsága. Célkitűzés: A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikájának és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Atomfizika Tanszékének közös in vitro kísérletének célja tanulmányozni, hogy a különböző árnyalatú és vastagságú monolitikus cirkónium-dioxid kerámiák optikai tulajdonságait milyen módon befolyásolja a csonkszín és a cementszín. Anyag és módszer: Vizsgálatunkhoz kétféle árnyalatú (A2P1, WHITE), ötféle rétegvastagságú cirkónium-dioxid mintát (Erran Tech), háromféle próbacementet (Variolink Esthetic Try-In Paste, Ivoclar Vivadent), kilencféle csonkanyagot (hat VITA Simulate, három fémtartalmú csonkanyag) használtunk fel. Méréseinket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Atomfizika Tanszékén lévő PerkinElmer LAMBDA 1050 UV/Vis/NIR spektrofotométerrel végeztük el. A színkülönbség (ΔE) számításához a CIEDE2000 képletet alkalmaztuk. Eredmények: 0,5 mm vastagságú A2P1-minták esetén az átlagos ΔE xΔE = 4,10 (σΔE = 2,91); 2,5 mm vastagság mellett xΔE = 1,88 (σΔE = 0,67). 0,5 mm vastagságú WHITE-minták esetén az átlagos ΔE xΔE = 6,40 (σΔE = 2,75); 2,5 mm vastagság mellett xΔE = 5,46 (σΔE = 0,79). Megbeszélés: A kutatás rámutatott arra, hogy a cirkónium-dioxid minták színezettsége és rétegvastagsága nagyban befolyásolja a fedőképességet, illetve 1,5 mm kerámiavastagság mellett a próbacementek szignifikáns színeltérést okoznak. A színezetlen cirkónium-dioxidok színét kevésbé befolyásolja a csonkszín, különösen 1,5 mm rétegvastagság felett. Következtetés: Elszíneződött csonkok monolitikus cirkónium-dioxid fogpótlással való fedése esetén a rétegvastagság
növelésével esztétikusabb végeredményt tudunk elérni a vizsgált színezett cirkónium-dioxid alkalmazása mellett.

Hivatkozások

Abram E, Gajdatsy G, Hermann P, Ujhelyi F, Borbely J, Shen JZ: The colour of monolithic zirconia restorations determined by spectrophotometric examination. Advances in Applied Ceramics 2019; 118 (1–2): 3–8. https://doi.org/10.1080/17436753.2018.1464271

Abram E, Gajtdatsy G, Feher D, Salata J, Beleznai S, Hermann P, et al: Spectrophotometric examination of the optical effects of monolithic multilayered zirconia with different substrates. Advances in Applied Ceramics. 2020; 119 (5–6): 261–266. https://doi.org/10.1080/17436753.2019.1707412

Akarslan ZZ, Sadik B, Erten H, Karabulut E: Dental esthetic satisfaction, received and desired dental treatments for improvement of esthetics. Indian J Dent Res. 2009; 20 (2): 195–200. https://doi.org/10.4103/0970-9290.52902

Alghaza li N, Moalee m M, Alamri S, Aldosari AA, Preston A, Smith P, et al: The Effect of Try-In Paste and Resin Cement Shade on Colour Properties of Dental Veneers. Eur J Prosthodont Restor Dent. 2018; 26 (3): 144–151. https://doi.org/10.1922/EJPRD_01768Alghazali08

Cha iyabutr Y, Kois JC, Lebeau D, Nunokawa G: Effect of abutment tooth color, cement color, and ceramic thickness on the resulting optical color of a CAD/CAM glass-ceramic lithium disilicatereinforced crown. J Prosthet Dent. 2011; 105 (2): 83–90. https://doi.org/10.1016/S0022-3913(11)60004-8

Chang J, Da Silva JD, Sakai M, Kristiansen J, Ishikawa-Nagai S: The optical effect of composite luting cement on all ceramic crowns. J Dent. 2009; 37 (12): 937–943. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2009.07.009

Czigola A, Abram E, Kovac s ZI, Marton K, Hermann P, Borbely J: Effects of substrate, ceramic thickness, translucency, and cement shade on the color of CAD/CAM lithium-disilicate crowns. J Esthet Restor Dent. 2019; 31 (5): 457–464. https://doi.org/10.1111/jerd.12470

Durães I, Cavalca nti A, Mathias P: The Thickness and Opacity of Aesthetic Materials Influence the Restoration of Discolored Teeth. Oper Dent. 2021 https://doi.org/10.2341/19-093-L

Ellakany P, Madi M, Aly NM , Al-Aql ZS, AlGha mdi M, AlJeraisy A, et al: Effect of CAD/CAM Ceramic Thickness on Shade Masking Ability of Discolored Teeth: In Vitro Study. Int J Environ Res Public Health. 2021; 18 (24) https://doi.org/10.3390/ijerph182413359

Ghinea R, Pérez MM , Herrera LJ , Rivas MJ , Yebra A, Paravina RD : Color difference thresholds in dental ceramics. J Dent. 2010; 38: 57–64. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2010.07.008

Kang CM, Peng TY , Shimoe S: Color accuracy of different types of monolithic multilayer precolored zirconia ceramics. J Prosthet Dent. 2020; 124 (6): 789.e1–789.e7. https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2020.04.026

Kim HK: Optical and Mechanical Properties of Highly Translucent Dental Zirconia. Materials (Basel). 2020; 13 (15) https://doi.org/10.3390/ma13153395

Miura S, Tsukada S, Fujita T, Isogai T, Teshigawara D, Saito-Murakami K, et al: Effects of abutment tooth and luting agent colors on final color of high-translucent zirconia crowns. J Prosthodont Res. 2021 https://doi.org/10.2186/jpr.JPR_D_21_00025

Mourouzis P, Koulaouzidou E, Palaghias G, Helvatjoglu-Antoniades M: Color match of luting composites and try-in pastes: the impact on the final color of CAD/CAM lithium disilicate restorations. Int J Esthet Dent. 2018; 13 (1): 98–109.

Paravina RD , Ghinea R, Herrera LJ , Bona AD, Igiel C, Linninge r M, et al: Color difference thresholds in dentistry. J Esthet Restor Dent. 2015; 27: 1–9. https://doi.org/10.1111/jerd.12149

Pop-Ciutrila IS, Ghinea R, Colosi HA, Ruiz-López J, Perez MM, Paravina RD , et al: Color compatibility between dental structures and three different types of ceramic systems. BMC Oral Health. 2021; 21 (1): 75. https://doi.org/10.1186/s12903-021-01404-7

Pop-Ciutrila IS, Ghinea R, Dudea D, Ruiz-López J, Pérez MM, Colosi H: The effects of thickness and shade on translucency parameters of contemporary, esthetic dental ceramics. J Esthet Restor Dent. 2021; 33 (5): 795–806. https://doi.org/10.1111/jerd.12733

Megjelent
2023-03-20
Hogyan kell idézni
SalátaJ., FehérD., LenkS., UjhelyiF., BorbélyJ., HermannP., & ÁbrámE. (2023). Monolitikus cirkónium-dioxid fogpótlások anyagának spektrofotometriai vizsgálata. Fogorvosi Szemle, 116(1), 2-8. https://doi.org/10.33891/FSZ.116.1.2-8
Rovat
Eredeti cikk (original article)

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei