A foghiányok osztályozásának lehetőségei régen és ma

  • Gyula Marada Pécsi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Szak, Fogpótlástani Tanszék, Pécs
  • Zoltán Baráth Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Szeged
  • Judit Borbély Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Klinika, Budapest
  • Péter Hermann Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Klinika, Budapest
  • Tünde Radics Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Bioanyagtani és Fogpótlástani nem önálló Tanszék, Debrecen
  • Márta Radnai Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Szeged
  • Csaba Hegedűs Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Bioanyagtani és Fogpótlástani nem önálló Tanszék, Debrecen
Kulcsszavak: foghiány, osztályozás

Absztrakt

A foghiányok különböző osztályozását a protetikai ellátás megkönnyítésére, egységesítésére fejlesztették ki. Alapkoncepcióik
jól tükrözik az adott korszak legkorszerűbb anyagtani és ellátási irányelveit. A különböző osztályozási rendszerek
számos előnyös tulajdonsággal rendelkeztek, de egyik sem tudta a velük szemben támasztott követelményeket maradéktalanul
teljesíteni.
Az elsők között publikált osztályozási forma az aktuális szemléletnek megfelelően a részleges kivehető fogpótlásokkal
történő ellátáson alapult. Nem sokkal később Edward Kennedy megalkotta a mai napig nemzetközileg is legáltalánosabban
használt osztályozási rendszerét, amelynek alapja az egyes foghiányok előfordulási gyakorisága. Hazai körülményekre
adaptált, elsősorban gyakorlatorientált sémát dolgozott ki több kiváló fogorvos, akik közül Lőrinczy és Földvári,
valamint Fábián és Fejérdy munkásságát kell kiemelni.
Az eddigi rendszerek hiányosságait mérlegelve az Amerikai Fogpótlástani Társaság merőben új rendszert dolgozott
ki. Cél, hogy terápiás támpontot adjon a gyakorló fogorvos számára a legkorszerűbb ellátási elveknek megfelelően. Ellátásuk
bonyolultsága, komplexitása szerint történik az osztályba sorolás a gerinc karakterisztikája, a fogatlan állcsont,
a pillérfogak és az okklúzió figyelembevételével.

Megjelent
2020-04-01
Hogyan kell idézni
MaradaG., BaráthZ., BorbélyJ., HermannP., RadicsT., RadnaiM., & HegedűsC. (2020). A foghiányok osztályozásának lehetőségei régen és ma. Fogorvosi Szemle, 113(1), 20-30. https://doi.org/10.33891/FSZ.113.1.20-30
Rovat
Összefoglaló cikk (review)

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei