Elektromos és kézi fogkefék hatékonyságának összehasonlítása az orális prevencióban

Irodalmi áttekintés, systematic review, meta-analízis

  • Pál Nagy Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest
  • Krisztián Kövér Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest
  • István Gera Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest
  • Attila Horváth Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest
Kulcsszavak: elektromos és kézi fogkefe, plakk és gingivális index, systematic review, meta-analízis

Absztrakt

Háttér: A dentális plakk eltávolítása fontos szerepet játszik a szájüregi egészség fenntartásában. Ezen cél eléréséhez számos elektromos és kézi fogkefét fejlesztettek ki, ám még a mai napig is eltérő vélemények és kutatási eredmények látnak napvilágot az említett eszközök prioritásának vizsgálata során.
Célkitűzés: Az elektromos és kézi fogkefék összehasonlítása parodontális paraméterek és biztonságosság alapján.
Vizsgálati módszer: A MEDLINE és EMBASE (2014 májusáig bezárólag) elektronikus adatbázisainak kulcsszavak segítségével történő szűrése a témába illő közlemények felkutatásához. A beválogatási kritériumok az alábbiak voltak: randomizált kontrollált klinikai vizsgálat, felnőtt korú populáció, legalább 15 maradó fog jelenléte. A fogorvos vagy szájhigiénikus általi tisztítást, illetve a tükörszimmetrikus vizsgálatokat kizártuk. Az elsődleges vizsgálati paraméterek
a plakk és gingivális indexek változásai, míg a másodlagosak a klinikai szondázási mélység (PPD) változása, a fogkefék biztonságossága és a publikációk minőségi értékelése voltak. Az intervenciós hatás nagyságának kifejezésére a standardizált átlagos különbséget (SMD) használtuk 95%-os konfidencia intervallummal, random hatás modell segítségével.
Eredmények: Az elektronikus keresés 173 találatot adott, melyből végül 21 tanulmány 1500 résztvevő alannyal került beválogatásra a meta-analízisbe. Mind az elektromos, mind a manuális fogkefék biztonságosnak bizonyultak komoly lágy- és keményszöveti mellékhatások nélkül. Az elektromos fogkefék általánosságban hatékonyabban távolították el
a lepedéket (–9%) és csökkentették a gingivitist (–6%) és fogkőképződést. A plakk indexnél az SMD –0,40 (95% CI: –0,95, –0,16), míg a gyulladásos indexeknél –0,29 (95% CI: –0,56, –0,03) volt az elektromos fogkefe javára. A PPD csökkenésében nem volt szignifikáns különbség. Az elektromos fogkeféket tovább osztva működési elv alapján elmondható, hogy az oszcilláló-rotáló (pulzáló), a szónikus, illetve az ultraszónikus fogkefék lepedék-eltávolítása szignifikánsan jobb volt, mint a kézi fogkeféké. Ugyanez már nem mondható el az ellen-oszcilláló és az ionizáló fogkefékről. A vizsgálatok minőségi értékelése rávilágított, hogy a publikációk nem teljesen részrehajlásmentesek, ezért egyetlen tanulmány sem felelt meg a legmagasabb minőségi kritériumoknak.
Következtetések: A vizsgált oszcilláló-rotáló és rezgő fogkefék statisztikailag hatékonyabbak a kézi fogkeféknél, bár ezen előny klinikai relevanciája kevéssé ismert. Megfelelően instruált és motivált pácienseknél az elektromos fogkefe előnye megszűnik, ami megerősíti az egyénre szabott szájhigiénés oktatás jelentőségét. Továbbá a vizsgálatok nagyfokú metodikai heterogenitást mutatnak, így a statisztikai feldolgozásából nyert klinikai következtetéseket óvatosan kell kezelni.

Megjelent
2020-11-19
Hogyan kell idézni
NagyP., KövérK., GeraI., & HorváthA. (2020). Elektromos és kézi fogkefék hatékonyságának összehasonlítása az orális prevencióban: Irodalmi áttekintés, systematic review, meta-analízis. Fogorvosi Szemle, 109(1.), 3-22. https://doi.org/10.33891/FSZ.109.1.3-22
Rovat
Összefoglaló cikk (review)