Az I–III. stádiumú parodontitis kezelése

European Federation of Periodontology (EFP) S3 szintű klinikai kezelési irányelveinek rövid összefoglalója

  • Claudia Paár Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest
  • Boldizsár Bartha Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest
  • Mária Eper Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest
  • Zsombor Radóczy-Drajkó Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest
  • Gábor Szabó Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest
  • István Gera Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest
Kulcsszavak: klinikai útmutató, osztály, szájhigiénia, parodontális terápia, parodontitis

Absztrakt

A nemrégiben bevezetett, a parodontitis osztályozására vonatkozó 2017. évi szakmai állásfoglalás több meghatározást és diagnosztikai megközelítést változtatott meg a fogágybetegség klasszifikációjában. Ezeket tavaly összegezték és közzétették a magyar tudományos médiában. Az új osztályozás egyik kulcseleme, hogy paradigmaváltást hozott létre és új perspektívákat nyitott meg a plakk okozta parodontális megbetegedések értelmezésében. A plakk okozta parodontitis esetében az új osztályozás nemcsak a betegség súlyosságát és mértékét, de a komplexitását és a páciens egyéni kockázatát is számításba veszi. Bölcs döntés volt bizonyítékon alapuló klinikai irányelveket létrehozni a gyakorló fogorvosok számára, mely leírja hogyan kezeljünk egy előrehaladott, I–III. stádiumú fogágybetegségben szenvedő pácienst. Az EFP munkacsoportok konszenzusa alapján a közelmúltban egy nagyon részletes iránymutatást tettek közzé a J. Clinical Periodontology (2020; 47: 4–60) cikkében. Ezek az ajánlások az átfogó parodontális kezelés teljes menetére kiterjednek.
A cél: Az EFP protokoll magyar összefoglalásának célja az 55 oldalas EFP S3 szintű klinikai gyakorlati útmutató
(S3 Level Clinical Practice Guideline, S3 CPG) rövid összefoglalása a magyar fogorvosok és kutatók számára.
Eredmény: Az S3 CPG előre kialakított, lépésenkénti megközelítést alkalmazott a parodontitis I–III stádiumának kezelésére. Konszenzus született az ajánlásokról, amelyek kiterjednek a járulékos beavatkozásokra a terápia minden szakaszában. A kezelés megtervezése a következőkre összpontosít: a) viselkedésbeli változások, supragingivalis biofilm, ínygyulladás és rizikótényezők kontrollja; b) supra- és subgingivalis eszközhasználat kiegészítő terápiákkal vagy anélkül; c) parodontális sebészi beavatkozások különböző típusai; d) a szükséges fenntartó parodontális terápia, hogy az előnyöket hosszú távon tudjuk garantálni. A parodontális ellátás főbb elemeit összefoglalja ez a magyar változat.
Következtetés: Ez az S3 irányelv a közzétételkor rendelkezésre álló bizonyítékok alapján összefoglalja a parodontitis kezelésére és a parodontális egészség fenntartására rendelkezésre álló leghatékonyabb módszereket.

Megjelent
2021-09-17
Hogyan kell idézni
PaárC., BarthaB., EperM., Radóczy-DrajkóZ., SzabóG., & GeraI. (2021). Az I–III. stádiumú parodontitis kezelése: European Federation of Periodontology (EFP) S3 szintű klinikai kezelési irányelveinek rövid összefoglalója. Fogorvosi Szemle, 114(3), 131-142. https://doi.org/10.33891/FSZ.114.3.131-142
Rovat
Összefoglaló cikk (review)