Ásványtani mozaikok a Kárpát–Pannon régióból 1.

  • Sándor Szakáll
  • Béla Fehér
  • Ferenc Kristály
  • Norbert Zajzon

Absztrakt

Jelen tanulmány egy sorozat első része, melyben — és a továbbiakban is — mozaikszerű információkat adunk a Kárpát–Pannon régió új ásványtani eredményeiből. Az adatokat országok és lelőhelyek szerint csoportosítottuk. Az
egyes mozaikokban az ásványok pontos — döntően XRD, SEM-EDX és EPMA általi — meghatározására, illetve a paragenezis tömör bemutatására koncentráltunk. A tanulmányunkban szereplő ásványok sokszor első említések az egész
régióból, de minimum az illető lelőhelyről.
Az első részben a rudabányai ércesedés számos ritka másodlagos ásványát ismertetjük: ilyen a roxbyit, a réz-kloridok közül a connellit és claringbullit, illetve a greenockit és ramsbeckit. A roxbyit a korai kiválású réz-szulfidok (digenit és
djurleit) átalakulási terméke. A réz-kloridok az oxidációs zóna kupritjához, a greenockit a mállásnak indult szfalerithez, míg a ramsbeckit a szupergén eredetű smithsonithoz kapcsolódik.
A második részben új romániai adatokat közlünk, így a macskamezői mangánérctelep oxidációs zónájából két másodlagos foszfátot, a strengitet és kakoxént. A felsőbányai polimetallikus ércesedés felső szintjeinek ezüstben gazdag zónáiból
nem meglepő az argentojarosit megjelenése. Vizsgálatainkkal érdekes, zónás jellegű kémiai helyettesítéseket mutattunk ki.
A harmadik részben új szlovákiai adatokat ismertetünk. A csucsomi mangánérctelepből kimutattuk a jacobsitot, mely ugyan a romániai Mn-szilikátos ércesedésekben jól ismert, de innen még nem mutatták ki. A muzeális példány
nagysága arra enged következtetni, hogy ezt az érctípust akár bányászhatták is 100 évvel ezelőtt. Mikroszondás vizsgálatainkkal megkülönböztettünk egy ideális kémiai összetételű és egy Al-gazdag változatot. A nyilasi Sn-W-As
greizenes képződményekből arzenopirit és löllingit mállásából első alkalommal észleltünk egy arzenátot, az arzenioszideritet. A vihorláti Bi-Te-Se indikációk, — melyek típuslelőhelyei a telluronyevszkit és vihorlátit ásványoknak —
azok mállásából származó másodlagos Bi-Fe-szilikátot, a bizmutoferritet mutattuk ki. A mikroszondás és XRD vizsgálatok a fenti ásvány mellett változó Bi-tartalmú, rosszul kristályosodott vas-oxidokat rögzítettek.

Megjelent
2020-01-15
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>